Lidingö tappar i mätning

Varje år mäter Svenskt näringsliv företagsklimatet bland landets 290 kommuner. För andra året i rad tappar Lidingö stad i rankingen. Förra året hamnade Lidingö på plats 19, i år backar staden hela 26 placeringar till plats 45.

Jobbmässan i Stadshusets entréhall då jobbsökande mötte delar av öns näringsliv. Foto: Erik Ehrlemark

Varje år presenterar Svenskt näringsliv en ranking av företagsklimatet. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2017 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen. Den genomfördes under perioden januari-april 2017 och ytterligare en tredjedel bygger på statistik från Statistiska centralbyrån och UC. Lidingö faller från plats 19 till 45 i rankingen över näringslivsklimatet i landets kommuner.

- Naturligtvis är det ett bakslag att Lidingö tappar så många placeringar i mätningen och något vi måste analysera närmare. Under vintern och våren så har vi arbetat fram en ny näringslivspolicy. Det har varit ett arbete med ett brett engagemang från det lokala näringslivet, politiken och stadens tjänstemän. I det arbetet lyftes också en rad problem, sådant väcker känslor och jag tror att en del av detta återspeglas i Svenskt näringslivs ranking, säger Malin Rosenqvist, näringslivschef i Lidingö stad.

De frågor i enkäten där Lidingö tappat mest är under rubriken Service till företag där Lidingö rasat 61 placeringar, följt av Kommunpolitikernas attityder till företagande – 55 och Tillämpning av lagar och regler – 39. Inom ett område, Skolans attityder till företagande har Lidingö klättrat och det med nio steg. Solna, Sollentuna och Nacka är trion som ligger i topp i årets mätning.

- Jag hoppas och tror att det här är punkten då det vänder. Nu har vi en ny näringslivspolicy med ett antal fokusområden. Till det skapar vi en handlingsplan och vi är inne i den fas då vi aktivt arbetar med genomförandet. Mycket handlar om kommunikation, att vi skapar möten mellan stad och näringsliv, att vi har en gemensam målbild och rätt förväntningar på varandra i våra olika roller. Jag tror att vi snart börjar se positiva resultat av det arbetet, säger Malin Rosenqvist.

Mer information

Till toppen av sidan