Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Lidingö backar i ranking om företagsklimatet

I dag släppte Svenskt Näringsliv sin årliga ranking om det lokala företagsklimatet. Rankingen bygger på enkätundersökningen som presenterades i våras där totalt 146 Lidingöföretagare medverkade och på statistik från Statistiska centralbyrån och Upplysningscentralen. Attityder till företagande, kontakter med kommunen samt service till företagen är några av de områden som betygssatts.

I enkäten deltog 146 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag på Lidingö och deras sammanfattande omdöme av det lokala företagsklimatet är i år 3,41, vilket är i princip oförändrat jämfört med 2017 då helhetsbetyget landade på 3,44. Ändå faller Lidingö med 21 placeringar till en 66:e plats bland landets kommuner. Lidingö hamnar i mittenspannet bland de 26 Stockholmskommunerna.

Resultatet visar att Lidingö bland annat tappar placeringar i frågor som rör politikernas och tjänstemännens attityder till företagande, tillämpning av lagar och regler och service till företagen.
−Jag är mycket besviken och överraskad över resultatet. Som ny kommunstyrelseordförande och moderat är det förstås en mycket prioriterad uppgift att säkerställa att näringslivsklimatet är bra på Lidingö. Jag kommer nu prata med företagare och näringslivsorganisationer för att förstå vad som kan förbättra och säkerställa en förändringsprocess. säger Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande.

Ny väg in för företagare

Stadens näringslivschef Malin Rosenqvist ser resultatet som ett viktigt verktyg i stadens fortsatta arbete för att utveckla företagsklimatet på ön. Dialog och ökad kontakt mellan stad och näringsliv är bärande delar i det arbetet.

−Från och med den 1 oktober har vi öppnat en ny väg in för företagarna via stadens kundcenter med handläggare som har ett särskilt fokus på näringslivsfrågor. En annan åtgärd är att vi ökar antalet företagsbesök då vi från staden besöker öns företagare för att lyssna, lära känna varandra och förstå de utmaningar företagare på Lidingö står inför, säger Malin Rosenqvist.

Hon poängterar också vikten av ett bra samarbete mellan staden och representanter från det lokala näringslivet.
−Vi arbetar på flera fronter och har ett nära samarbete med öns företagarföreningar. Den åtgärdsplan som vi gemensamt har enats om blir nu steg för steg verklighet men det tar tid och det krävs uthållighet för att ändra attityder. I november kommer vi också att bjuda in till en företagarfrukost tillsammans med Svenskt Näringsliv där vi tittar närmare på resultatet, säger Malin Rosenqvist, näringslivschef i Lidingö stad.

Företagande, andelen personer i arbete och tillgången till relevant kompetens är tre områden där Lidingö går framåt i årets ranking. Nyföretagsamhet är ett område där Lidingö under flera år har hamnat bland topp fem av landets kommuner.

−Det finns en stor drivkraft hos Lidingöborna att starta eget företag och det är glädjande att se att vi håller vår fina placering inom nyföretagsamhet även i år, säger Malin Rosenqvist.

Om undersökningen

Syftet med Svenskt Näringslivs enkätundersökning är att låta företagare i var och en av Sveriges 290 kommuner ge sin bild av hur de tycker företagsklimatet i den egna kommunen är. 2018 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 30 733 företagare om företagsklimatet i den kommun där företaget har sin huvudsakliga verksamhet. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in statistiska faktorer från SCB och UC. Hela rankinglistan hittas på www.foretagklimat.selänk till annan webbplats

Till toppen av sidan