Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Högt betyg till Lidingö stad i servicemätning

Sveriges kommuner och landsting, SKL, mäter årligen hur landets kommuner sköter servicen till sina företagare. För Lidingös stads del fortsätter en positiv trend. Bland annat hamnar Lidingö på en andraplats bland kommunerna i landet med fler än 40 000 invånare.

Det är företagarnas bedömning av kommunernas service inom sex myndighetsområden som SKL årligen mätt sedan 2010. Områdena är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Bedömningarna har sedan resulterat i ett så kallat NKI-värde, nöjd-kund-index, och för Lidingös del blev det sammanlagda NKI-värdet 78. En höjning med fyra poäng sedan förra mätningen och som placerar Lidingö i topp bland länets kommuner.

−SKL:s mätning är en viktig indikator i vårt förbättringsarbete då vi kan följa utvecklingen över tid. Ett stort tack till alla Lidingöföretagare som har deltagit i undersökningen och till mina kollegor i Lidingö stad som genom sitt arbete bidragit till att vi har höjt vårt NKI-värde, säger Malin Rosenqvist, näringslivschef i Lidingö stad.

De sex myndighetsområdena har sedan synats utifrån sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. I årets mätning har Lidingö gjort de största framstegen i kategorin bemötande med ett index på 83. Även i kategorin rättssäkerhet har staden tagit ett stort kliv uppåt.

−Det här är ett kvitto på att det arbete vi inlett ger positiv effekt. Ett starkt lokalt näringsliv är en förutsättning för ett gott samhälle och vi kommer att fortsätta att utveckla servicen till alla Lidingöbor och företagare, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

SKL genomförde mätningen för sjätte gången och i år deltog cirka 30 000 företagare som bedömt servicen i 184 kommuner och elva gemensamma förvaltningar. Kommunernas genomsnittliga NKI-värde har stigit för varje mätning, från 66 till årets 72 av möjliga 100. SLK gör undersökningen i samverkan med Stockholm Business Alliance.

Mer information
Till toppen av sidan