Get2Gether för en bättre integration

Henrik Pontén är Lidingöbo och en av initiativtagarna till den ideella föreningen Get2Gether, som med ekologisk slyröjning och arbetstillfällen för nyanlända vill bidra till ett mer hållbart samhälle.

Foto: Karin Pontén

Hur föddes idén till Get2Gether?

 − Lidingös natur är helt enastående med sina underbara hagar och ängar. Dessa områden måste röjas fortlöpande annars blir det bara ett snår- och slyhav med minskad biologisk mångfald som följd. Det långsiktigt effektivaste sättet att hålla marker öppna är med betande djur och där är getterna överlägsna. Namnet på projektet kommer från getterna och att vi är många som gör detta tillsammans.

Vad är tanken med projektet?

− Ett vackert Lidingö, biologisk mångfald, viss matproduktion och integration. Sen är det väldigt kul med getter. Man blir glad av dem och allt fler Lidingöbor kommer hit för att träffa dem. I bland bjuder vi in till vallning eller getyoga och intresset har varit stort. Allt fler
väljer också att bli stödmedlemmar i föreningen.

Ni har tagit hjälp av några ensamkommande killar från Afghanistan. Kan du berätta lite mer om det?

−De är en stor tillgång i projektet, duktiga och extremt bra med djuren. Den djurhållning med vallning som de kan är mycket bättre ur en djuretisk synvinkel än vårt industriella förhållningssätt. Dessutom är det bra att de vill och kan bidra till samhällsbygget och till att bibehålla och utveckla det svenskaste av allt − vår natur. Min förhoppning är att detta i sin tur ska vara ett litet bidrag till en mer balanserad och positiv integrationsdebatt.

Vad har ni för planer och förhoppningar inför framtiden?

−Det är mängder med delprojekt på gång. Spännvidden är enorm, alltifrån ett pilotprojekt åt Vattenfall med getslyröjning till getyoga. Lidingö är underbart och jag tror det blir ännu bättre med lite knasiga projekt.

Hanif Mohammadi från Afghanistan berättar i filmen nedan om hur arbetet med getterna hjälpt honom in i samhället.

Till toppen av sidan