Företagare ger staden bra betyg i servicemätning

Bemötande, tillgänglighet och serveringstillstånd är
tre områden där staden får höga betyg i den senaste NKI-mätningen (nöjd kund index). Undersökningen har genomförts i 171 av landets kommuner för att mäta hur lokala företagare upplever kommunernas myndighetsutövning och service.

Lidingös totala NKI-resultat har ökat med två poäng från 72 till 74 jämfört med senaste mätningen 2016. Snittet för alla deltagande kommuner är 71. De sex myndighetsområden som mäts är markupplåtelse, bygglov, serveringstillstånd, brandtillsyn, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll. Högst betyg får Lidingö inom området serveringtillstånd med ett NKI på 84, vilket är nio poäng över genomsnittet. Det enda området där Lidingö hamnar under snittet är bygglov.
–  Tack alla företagare som varit med och svarat på enkäten. Resultatet ger oss värdefulla nyckeltal och är ett viktigt verktyg i stadens fortsatta arbete för att utveckla företagsklimatet på ön. Vi arbetar ständigt för att öka tillgängligheten och ser just nu över hur vi kan förbättra informationen gentemot företagare på stadens
webbplats. Vi kommer också att starta en svarsgrupp i vårt kundcenter med handläggare som är särskilt kunniga inom området näringsliv och arbete, säger Malin Rosenqvist, näringslivschef.

Om NKI-undersökningen

För femte gången har Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomfört en öppen jämförelse inom området Företagsklimat. 171 kommuner samt 9 gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen för år 2017.

NKI-undersökningen ger en bild av hur företagen som varit i kontakt med kommunen upplever tjänstemännens service. Undersökningen har gjorts i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG).

Mer information

Rapporten i sin helhet finns på
Sveriges Kommuner och Landstings webbplatslänk till annan webbplats

Till toppen av sidan