Ett steg närmare ny restaurang i Stadshuset

Intresserade leverantörer har getts möjlighet att inkomma med ansökan i upphandlingen Krögare till Lidingö stadshus. Nu jobbar staden med att utvärdera ansökningarna och sedan bjuda in ett antal sökande till dialog. Leverantörerna har då möjlighet att berätta mer om sin lösning för att driva stadshusrestaurangen.

Lidingö stadshus

I och med renoveringen av Stadshuset ska en ny restaurang byggas. Restaurangen i Stadshuset ska bli en ny central mötesplats i Lidingö centrum som kommer att utvecklas till ett modernt och levande småstadscentrum med nya butiker, restauranger och verksamheter.

Lidingö stad genomför en upphandling som strikt följer reglerna för ett särskilt förfarande i lagen om offentlig upphandling. Detta förfarande heter konkurrenspräglad dialog. Ansökningstiden har gått ut. Nu pågår utvärderingen av ansökningarna. Därefter bjuder staden in minst tre och max åtta leverantörer till nästa fas i upphandlingen, vilken är dialogen. Leverantörerna har då möjlighet att presentera och precisera sin lösning för en restaurang i stadshuset. Upphandlingen är belagd med sekretess varför vi inte kan berätta mer.

Avtal beräknas vara klart hösten 2018 och restaurangen öppnar tidigast sommaren 2019.

Till toppen av sidan