Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Driva företag under coronatiden

Med anledning av coronapandemin har vi samlat viktig information för dig som företagare om stöd och åtgärder från staden och olika myndigheter.

Handla lokalt. Handla på Lidingö.

Alla företagare, föreningar och Lidingöbor ska känna sig trygga i att staden gör sitt yttersta för att stötta, förenkla och mildra konsekvenserna av situationen vi alla befinner oss i.

Åtgärder för att stötta det lokala näringslivet

 • Vi lånar ut en av stadens bilar och chaufför till det lokala näringslivet för att handlare ska kunna köra ut varor till kunder som inte kan eller vill gå till affären.

 • Vi kommer i våra kommunikationskanaler fortsätta att uppmuntra Lidingöborna att stötta lokala företag.

 • Vi planerar för olika insatser för att förstärka informationen och marknadsföringen av våra lokala besöksmål inför sommarsäsongen.

 • Vi fortsätter att satsa på besöksportalen Upplev Lidingö och erbjuder dig som företagare möjligheten att kostnadsfritt få synas på sidan ”Handla på Lidingö”.

 • Vi säkerställer tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.

Har du som företagare behov av stöd från staden ber vi dig kontakta oss så att vi tillsammans kan komma fram till en bra lösning. Åtgärder som kan bli aktuella är:

 • Uppskov för avgifter för tillsyn gällande miljö, hälsa och livsmedel.

 • Uppskov för tillsynsavgifter för alkoholservering och tobak.

 • Anpassning av eventuell tillsyn.

 • Uppskov med lokalhyran.

 • Rabatt på lokalhyran för de av stadens hyresgäster som uppfyller villkoren.

 • Förkortad betalningstid till dig som är leverantör till staden.

Myndighetsinformation till företagare

Regeringen

Information från regeringen gällande bland annat stöd och krispaket till företagare hittar du på regeringens hemsida.

Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset, Regeringskansliets webbplatslänk till annan webbplats

Krispaket för svenska småföretag, Regeringskansliets webbplatslänk till annan webbplats

Länsstyrelsen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Lagen omfattar dessa områden:

 • Allmänna sammankomster
 • Offentliga tillställningar
 • Platser för fritids- och kulturverksamhet
 • Handelsplatser
 • Kollektivtrafik
 • Användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Länsstyrelsens webbplats med information om pandemilagen och frågor och svar länk till annan webbplats

Omsättningsstöd till näringsidkare

Regeringen har fattat beslut om ett nytt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare som drabbats hårt ekonomiskt av coronapandemin.

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket.

Länsstyrelsen Stockholm har telefontid klockan 9–10 varje vardag för de som har frågor om omsättningsstödet. Telefon: 010-223 10 00länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens webbplats om stödet till näringsidkarelänk till annan webbplats

Hyresrabatt för stadens hyresgäster av lokaler

Om du inte kan få omsättningsstöd via Länsstyrelsen finns det möjlighet att söka rabatt för lokalhyra via Lidingö stad. Förutom att du ska ha tappat minst 30 procent av omsättningen gäller särskilda villkor för bransch och SNI-kodlänk till annan webbplats (svensk näringsgrensindelning.) Endast du som hyr lokal för verksamhet av Lidingö stad, Lidingö stads tomt AB och Lidingö stads fastighets AB kan söka hyresrabatten.

Om du tror att du uppfyller kriterierna för att få hyresrabatt mejlar du namn, adress för hyreslokalen, verksamhet och SNI-kod till teknik.fastighet@lidingo.se.

För perioden januari-mars 2021 ansöker du senast den 14 maj och för april-juni senast den 15 juni. Bedömer vi att du kan få rabatt så upprättar vi ett avtal som ska undertecknas av båda parter. Beviljas du hyresrabatt får du den utbetald retroaktivt.

Skatteverket

Skatteverket har samlat information från Skatteverket som är viktig för företagare att känna till i samband med coronaviruset och covid-19

Företag som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset kan söka anstånd hos Skatteverket med betalningen. Information och blankett för ansökan hittar du på Skatteverkets hemsida.

Samlad information från Skatteverket i samband med corona, Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats

Möjlighet till anstånd med betalning på grund av coronaviruset, Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats

Omställningsstöd till följd av coronapa. Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats

Verksamt

Samlad information från myndigheter om det nya coronaviruset och vad som är viktigt för dig som företagare att känna till hittar du på webbplatsen Verksamt.se.

Samlad information från myndigheter för företagare, Verksamts webbplatslänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten

Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Försäkringskassan

Information från Försäkringskassan om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab hittar du på Försäkringskassans hemsida.

Coronaviruset – det här gäller, Försäkringskassans webbplatslänk till annan webbplats

Tillväxtverket

Information och stöd från Tillväxtverket som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid-19-utbrottet hittar du på Tillväxtverkets hemsida.

Stöd under utbrott av coronavirus och covid-19, Tillväxtverkets webbplatslänk till annan webbplats

Ansök om stöd för korttidsarbete

Korttidsarbete kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. Det innebär att anställda går ner i arbetstid under en period samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd.

Stöd till korttidsarbete förlängs under 2021 men förändras en del. Bland annat försvinner karensen så att även företag som redan haft stöd kan söka mer stöd när ansökan öppnar. Under januari–mars kommer det vara möjligt att permittera upp till 80 % av arbetstiden. Företag kommer också att kunna söka ersättning för kompetensinsatser för den permitterade personalen. Ansökan beräknas öppna i början av april.

På Tillväxverkets webbplats kan du ansöka om stöd för korttidsarbete. Det är bra om du förbereder så mycket som möjligt innan du skickar in din ansökan. Då blir hanteringen smidigare och stödet kan betalas ut snabbare

Ansök om stöd för korttidsarbete, Tillväxtverkets webbplatslänk till annan webbplats

Stöd i ägarskiftet från Tillväxtverket via Sinf

Sinf är ett kunskapsstöd till Tillväxtverket och har beviljats stöd ur den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för att hjälpa företag som behöver/genomgår eller har genomgått ägarskifte. Målet är att öka kunskapen bland företagen så att ägar- och generationsskiften går smidigare. Hjälpen är digital och kommer att bestå av dels webbinarier, dels personlig rådgivning. Webbinarierna är öppna för alla och kostnadsfria.

Anmäl dig till webbinarierna, Sinfs webbplatslänk till annan webbplats

Arbetsmiljöverket

För frågor om arbetsmiljöarbete, vilket ansvar du har som arbetsgivare och hur du kan agera under krisen. Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Coronavirus och arbetsmiljö, Arbetsmiljöverkets webbplatslänk till annan webbplats

Arbetsförmedlingen

Information om varsel, korttidspermittering och vad som gäller för dig som har personal med anställningsstöd.

För dig som arbetsgivare, Arbetsförmedlingens webbplatslänk till annan webbplats

Almi

Almi tillhandahåller finansiering och affärsutveckling för dig i ett litet eller medelstort företag. Almi finns även tillgängliga för företagare som drabbas av krisen.

Information med anledning av coronaviruset, Almis webbplatslänk till annan webbplats
Tre tips till dig som företagare, Almis webbplatslänk till annan webbplats

Regionala företagsjouren för Stockholm

Jouren drivs av Almi i samarbete med Region Stockholm. Syftet är att möta behovet av snabb och lättillgänglig rådgivning.

Företagsjour, Almis webbplatslänk till annan webbplats

Fastighetsägarna

Information från Fastighetsägarna gällande corona-pandemin. Tips, råd och information om hanteringen av covid-19 för dig som är fastighetsägare eller bostadsrättsförening.

Tips, råd och information för dig som är fastiighetsägare, Fastighetsägarnas webbplatslänk till annan webbplats


Evenemang och allmänna sammankomster

Pandemilag från 10 januari 2021 innebär skärpta krav

Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska begränsa antalet deltagare till högst åtta deltagare. En allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall, får dock ha högst 20 deltagare.

Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen, länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Sänkt publiktak till 8 personer

Från och med den 24 november sänker regeringen taket för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till max åtta personer. Beslutet gäller i fyra veckor till att börja med. Regeringen beslutar också att musikframträdanden på serveringsställen också begränsas till max 8 personer.

Vid privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut införs en deltagargräns om max 8 personer.

Enda undantaget från åttapersonersregeln i Stockholms län är allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

Länsstyrelsen i Stockholms webbplats kring publiktaklänk till annan webbplats

Kan serveringar och restauranger arrangera konserter om deltagarna har sittplatser och håller avstånd?

Från och med den 24 november sänker regeringen taket för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till max åtta personer. Regeringen beslutar också att musikframträdanden på serveringsställen också begränsas till max 8 personer.

Vad gäller för danstillställningar?

Från och med tisdag den 3 november 2020 gäller uppdaterade föreskrifter från Folkhälsomyndigheten gällande dans, och där finns även frågor och svar.

Mer information kring föreskrifter för danstillställningar finns på Polisens webbplatslänk till annan webbplats

Restauranger och caféer

Minska trängsel

Serveringsställen ska se till att trängsel kan undvikas. Det kan till exempel handla om att möblera om och att begränsa antalet besökare i lokalen. Serveringsställen ska också erbjuda möjlighet till handtvätt eller till att använda handsprit och informera besökare om hur de kan minska risken för smittspridning.

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter bör besökare kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap. Dock ska hänsyn tas till förutsättningarna på serveringsstället, som till exempel antalet besökare och hur lokalen ser ut. Inom ett sällskap är det var och ens ansvar att hålla det avstånd som behövs.

Lagen innebär att serveringsställen som restauranger, barer och caféer har ansvar för att vidta åtgärder för att förhindra spridning av covid-19. Det är kommunerna som ansvarar för att både bedriva tillsyn och fatta beslut om förelägganden och förbud om lagen inte följs.

Från och med 24 december 2020 begränsas storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till fyra personer. Är ett sällskap större än fyra personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan.,

Endast en person per bord tillåts på serveringsställen som utgör en del av en handelsplats.

Föreskrifter om serveringsställen, Folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Förbud mot alkoholservering

Från och med den 1 mars 2021 begränsas öppettiderna på serveringsställen och restauranger. Dessa kommer då att behöva stänga klockan 20.30. Det gäller oavsett om alkohol serveras eller inte. Verksamheterna kan dock fortsatt kunna leverera mat för avhämtning eller hemleverans efter klockan 20.30.

Enligt 7 § i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2021;XX)) om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, ska serveringsstället hållas stängt för förtäring på stället mellan kl. 20.30 och kl. 05.00.

De serveringsställen som har serveringstillstånd för alkohol ska vara utrymda senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.

Servering av mat på restauranger som är en del av en handelsplats begränsas kraftigt. Endast en person per bord tillåts på serveringsställen som utgör en del av en handelsplats.

Undantag görs för servering på särskilda boenden och rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum.

Regeringens webbplats kring förbud mot alkoholserveringlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens webbplats om regler för restauranger och serveringsställenlänk till annan webbplats

Max fyra personer i ett sällskap

Från och med 24 december 2020 begränsas storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till fyra personer. Är ett sällskap större än fyra personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan.

Endast en person per bord tillåts på serveringsställen som utgör en del av en handelsplats.

Publiktak på max åtta personer

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte får hållas i Sverige från och med den 24 november 2020.

Vid privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut införs en deltagargräns om max 8 personer.

Enda undantaget från åttapersonersregeln i Stockholms län är allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

Länsstyrelsen i Stockholms webbplats kring publiktaklänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om serveringsställen, folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Frågor och svar

Frågor och svar om åtgärder och riktlinjer hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndighetens webbplats länk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om serveringsställen, Folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Regeringens webbplats om begränsade öppettider och skärpta riktlinjer länk till annan webbplats

Informationsmaterial

Information om de nya reglerna från Lidingö stadPDF (pdf, 160.3 kB)

Checklista från Lidingö stad för att kontrollera att du som företagare vidtagit tillräckliga åtgärderPDF (pdf, 106.5 kB)

Material från Lidingö stad för att uppmana besökare att hålla avstånd, undvika rusningstid och inte handla hela familjen. Pdf att skriva ut.PDF (pdf, 2.1 MB)

Skyltar/affischer för företag från 1177PDF (pdf, 85.5 kB)

För dig som driver träningslokal eller gym

Pandemilag från 10 januari 2021 och skärpta regler

Du som driver ett gym eller en sportanläggning ska:

 • Beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i varje avgränsat utrymme i verksamhetslokalen inomhus. Maxantalet ska beräknas för varje avgränsat utrymme på sådant sätt att varje besökare eller kund, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.
 • Skriftligt dokumentera maxantalet för varje avgränsat utrymme och hur beräkningen har gjorts.
 • Tydligt anslå maxantalet för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig.
 • Säkerställa att maxantalet för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig inte överskrids för något avgränsat utrymme.
 • Utforma verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
 • Utforma in- och utpassage till verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks.
 • Informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas.
 • Erbjuda sina kunder och besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit.
 • Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
 • Hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kontroller av pandemilagen.

Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen, lansstyrelsen.selänk till annan webbplats

Verksamhetsutövaren ska också bedriva egenkontroll enligt 26 kapitel 19 § miljöbalken och i det innefattas till exempel rutiner för städning, rengöring och tvätt.

Några sammanfattande råd om städ, tvätt och hygien med anledning av covid-19 ges nedan.

 • Lokalen, inklusive inredning och utrusning, bör städas en eller flera gånger per dag beroende på belastningen.
 • Hygienutrymmen som duschar och toaletter bör städas en eller flera gånger per dag beroende på belastningen. Töm toalettens papperskorgar varje dag.
 • Ytor som man ofta tar i så som dörrhandtag, bordsytor och räcken bör städas varje dag.
 • Använd milt alkaliskt allrengöringsmedel.
 • Ni bör se till att besökare själva kan torka av träningsutrustningen före och efter användning. För detta behövs tydliga instruktioner och funktionell städutrustning.
 • Textilier som till exempel städutrustning bör tvättas i minst 60 grader i normallånga program och torktumlas direkt.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.

Badhus gym- och sportanläggningar

Från den 6 mars gäller att maxantalet för verksamhetens totala yta får aldrig överstiga 500 personer. Det maximala antalet besökare i lokalerna ska även fortsättningsvis beräknas på sådant sätt att varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Folkhälsomyndighetens webbplats om bestämmelser för butiker, gallerior, badhus och sportanläggningar.länk till annan webbplats

Handhygien affisch på svenska och andra språk, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Informationsblad om covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Allmänna råd om att hålla avstånd och ta personligt ansvar, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Skärpta allmänna råd för att minska smittspridningen har införts i Stockholms länlänk till annan webbplats

För dig som har butik och handel

Pandemilag från 10 januari 2021 innebär skärpta krav

 • Beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i varje avgränsat utrymme i verksamhetslokalen inomhus. Maxantalet ska beräknas för varje avgränsat utrymme på sådant sätt att varje besökare eller kund, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.
 • Skriftligt dokumentera maxantalet för varje avgränsat utrymme och hur beräkningen har gjorts.
 • Tydligt anslå maxantalet för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig.
 • Säkerställa att maxantalet för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig inte överskrids för något avgränsat utrymme.
 • Utforma verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
 • Utforma in- och utpassage till verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks.
 • Informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas
 • Erbjuda sina kunder och besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit.
 • Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
 • Hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Varuhus, butiker, badhus gym- och sportanläggningar

Från den 6 mars gäller att maxantalet för verksamhetens totala yta får aldrig överstiga 500 personer. Det maximala antalet besökare i lokalerna ska även fortsättningsvis beräknas på sådant sätt att varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Varuhus och butiker ska vidta lämpliga åtgärder för att personer besöker verksamheten en och en, utan sällskap (gäller inte badhus, gym- och sportanläggningar). Personer i behov av stöd samt barn är undantagna från uppmaningen att gå in i butiker en och en.

Servering av mat på restauranger som är en del av en handelsplats begränsas kraftigt. Endast en person per bord tillåts på serveringsställen som utgör en del av en handelsplats.

Folkhälsomyndighetens webbplats om bestämmelser för butiker, gallerior, badhus och sportanläggningar.länk till annan webbplats

Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen, Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Allmänna råd om att hålla avstånd och ta personligt ansvar, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Föreskifter om att undvika trängsel, Folkhälsomyndighetens webbplats länk till annan webbplats

Skärpta allmänna råd för att minska smittspridningen har införts i Stockholms länlänk till annan webbplats

Regeringens webbplats om begränsade öppettider och skärpta riktlinjer länk till annan webbplats

Frågor och svar

Frågor och svar om hur du kan anpassa lokalerna för att undvika trängsel och smittspridning finns på Svensk Handels webbplats

Svensk Handels webbplatslänk till annan webbplats

Utskrivbara affischer i olika storlekar översatta till flera språk, Vårdguiden.selänk till annan webbplats

Regional företagsjour

Företagsjour riktat till små och medelstora företag i Stockholmsregionen – för snabb rådgivning och information om vilka stödinsatser som finns att tillgå.

Tjänsten är öppen dagtid och bemannas av rådgivare och tjänstemän från Almi och Region Stockholm. Företagsjouren erbjuder även rådgivning på arabiska.

Telefon: 08-520 277 90
Öppettider: vardagar klockan 9.00–12.00 och 13.00–16.00.

Regional företagsjour, Almis webbplatslänk till annan webbplats

Vill du synas på Lidingös besöksportal Upplev Lidingö?

Nu kan du som lokal företagare synas kostnadsfritt på besöksportalen Upplev Lidingö. Under sidan ”Handla på Lidingö” har du möjlighet att synas med en kort text som länkar till din verksamhets webbplats.

På det här sättet hoppas vi kunna bidra till att din verksamhet blir ännu mer synlig för Lidingöborna under en period då det lokala näringslivet behöver allt stöd som går att få.

Är du intresserad?

Skriv en kort text med rubrik.

 • Texten ska vara max 150 tecken inklusive blanksteg.
 • Rubriken ska vara max 45 tecken inklusive blanksteg.
 • Bifoga en bild av god kvalitet.
 • Uppge vilken webbadress vi ska länka till.

Mejla ditt material till näringslivschef malin.rosenqvist@lidingo.se

Om besöksportalen Upplev Lidingö

På Lidingö finns det mycket att se och uppleva både för Lidingöbor och besökare. På besöksportalen upplevlidingo.com hittar Lidingöbor och besökare tips på utflyktsmål, hotell, aktiviteter, badplatser med mera.

Under året har flera kampanjer och insatser gjorts för att stötta besöksnäringen på olika sätt i olika kanaler. Besöksportalen lyfts även på stadens digitala skärmar i Stadshusets entréhall och i hushållstidningen Vårt Lidingö.

Upplev Lidingö, besöksportallänk till annan webbplats

Matchajobben.nu - en tjänst från Region Stockholm

Webbtjänsten matchajobben.nu vänder sig till företag och organisationer som på olika sätt drabbats av coronavirusets effekter. Här kan företag som har arbetskraft tillgänglig lägga upp vad de kan erbjuda samtidigt som företag som istället behöver mer arbetskraft kan lägga upp sina behov.

Tjänsten är kostnadsfri och syftet är att företagen ska kunna hitta varandra och samverka i en tid med mycket speciella omständigheter med målsättningen att företag ska kunna hitta nya vägar till uppdrag eller kunna utbyta arbetskraft för att klara sig igenom den svåra kris som många just nu genomlider.

För att Region Stockholm ska kunna publicera information om ett företag på matchajobben.nu så måste företaget vara momsregistrerat, arbetsgivareregistrerat eller inneha F-skattsedel. Affärer mellan parterna som matchas/hittas på matchajobben.nu avtalas mellan parterna själva.

Matchajobben.nu, Region Stockholmlänk till annan webbplats

Aktuellt

Akoholförsäljning förbjuds efter kl 20.00, max 4 personer i ett sällskap

Regeringen inför nationella restriktioner som innebär att alkoholförsäljning förbjuds efter klockan 20.00 och att ett sällskap får vara max 4 personer.

Folkhälsomyndighetens webbplats om nationella restriktioner länk till annan webbplats

Publiktak på max åtta personer

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte får hållas i Sverige från och med den 24 november 2020.

Enda undantaget från åttapersonersregeln i Stockholms län är allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

Länsstyrelsen i Stockholms webbplats kring publiktaklänk till annan webbplats

Publiktaket på 50 personer i Stockholms län förlängs – gäller nu även serveringsställen

Publikgränsen på max 50 personer fortsätter att gälla i Stockholms län till och med den 23 november 2020. Nu omfattas även allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på serveringsställen av gränsen. Det har Länsstyrelsen Stockholm beslutat den 19 november.

Länsstyrelsens webbplats om publiktak länk till annan webbplats

Stöd till enskilda näringsidkare

Nu har regeringen fattat beslut om ett nytt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare som drabbats hårt ekonomiskt av coronapandemin.

Stödet söks i Länsstyrelsen i Stockholm för företagare folkbokförda i Stockholms län.

Länsstyrelsen Stockholm har telefontid klockan 9–10 varje vardag för de som har frågor om omsättningsstödet. Telefon: 010-223 10 00länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens webbplats om stödet till näringsidkarelänk till annan webbplats

Undvik trängsel i butiker, träningslokaler och i kollektivtrafiken

Folkhälsomyndighetens allmänna råd den 1 april understryker vikten av att människor håller avstånd till varandra i exempelvis butiker, idrottsplatser, gym, köpcentrum, i kollektivtrafiken med mera.

De nya lokala råden från 29 oktlänk till annan webbplats

Staden stöttar det lokala näringslivet

Coronaviruset gör att många Lidingöbor känner oro för att ge sig ut och handla eller anlita lokala företag. Det drabbar många företagare och näringsidkare med stora inkomstbortfall som följd. Lidingö stad vill därför stötta näringslivet på olika sätt.

Staden stöttar det lokala näringslivet, nyhetsartikel

Handla lokalt

Då vi möts av uppmaningar om att hålla sig hemma finns en oro för att ge sig ut och handla och anlita lokala företag. Företagarna och handlarna på Lidingö erbjuder olika lösningar för att man ska kunna köpa det man behöver oavsett om man gör det via internet, direkt i butikerna eller hos företagen. Fortsätt handla lokalt och anlita lokala företag!

Handla lokalt, nyhetsartikel

Näringslivsbilen kör hem varor kostnadsfritt

Coronaviruset gör att många Lidingöbor känner oro för att ge sig ut och handla. Därför stöttar nu Lidingö stad näringslivet genom att låna ut en av stadens bilar för att handlare ska kunna köra varor till kunder som sitter hemma på grund av viruset.

Näringslivsbilen kör hem varor kostnadsfritt, nyhetsartikel

Otillåtet med trängsel på restauranger, caféer och barer

Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar på restauranger, caféer och barer får inte förekomma, enligt nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten.

Otillåtet med trängsel på restauranger, caféer och barer, nyhetsartikel

Undvik trängsel i butiker, träningslokaler och i kollektivtrafiken

Folkhälsomyndighetens allmänna råd den 1 april understryker vikten av att människor håller avstånd till varandra i exempelvis butiker, idrottsplatser, gym, köpcentrum, i kollektivtrafiken med mera.

Undvik trängsel i butiker, träningslokaler och i kollektivtrafiken, nyhetsartikel

Arbete och företagande i corona-tider

Under corona-krisen är det många som påverkas och har frågor kring arbete. Arbetsförmedlingen har tagit fram uppdaterad information med frågor och svar både för arbetssökande och arbetsgivare. För att underlätta finns också en chattfunktion tillgänglig för att direkt kunna chatta med Arbetsförmedlingen.

Arbete och företagande i corona-tider, nyhetsartikel

Nystartad Företagsakut ska hjälpa lokala företagare

För att ytterligare stötta lokala företagare i coronavirustider har Lidingö Näringsliv, Startup Lidingö och Lidingö stad startat ett nytt samarbete. Genom Företagsakuten kan lokala företagare bland annat få kostnadsfri rådgivning från experter för att tolka myndigheternas krispaket.

Nystartad Företagsakut ska hjälpa lokala företagare, nyhetsartikel

Besöksportalen Upplev Lidingö

Nu kan du som lokal företagare synas kostnadsfritt på besöksportalen Upplev Lidingö. Under sidan ”Handla på Lidingö” har du möjlighet att synas med en kort text som länkar till din verksamhets webbplats.

Vill du synas på Upplev Lidingö?, nyhetsartikel

Till toppen av sidan