Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Driva företag under coronatiden

Just nu är det osäkra tider och vi förstår att många företagare är oroliga över utvecklingen. På denna sida samlar vi information och länkar som är aktuella för dig som företagare. Vi arbetar för att stötta, förenkla och mildra konsekvenserna av den situation vi befinner oss i. 

Handla lokalt. Handla på Lidingö.

Alla företagare, föreningar och Lidingöbor ska känna sig trygga i att staden gör sitt yttersta för att stötta, förenkla och mildra konsekvenserna av den situation vi alla befinner oss i.

Åtgärder för att stötta det lokala näringslivet

Den 19 mars införde staden ett antal åtgärder för att underlätta för företagare. Listan med åtgärder fylls löpande på och uppdateras utifrån aktuella förutsättningar.

 • För att stötta lokala företagare i coronavirustider drev Startup Lidingö och Lidingö stad ett nytt samarbete under perioden 1 april till 30 september. Genom Företagsakuten kunde lokala företagare bland annat få kostnadsfri rådgivning för att tolka myndigheternas krispaket.
 • Under våren och sommaren sköt staden upp betalningen av hyror för lokala företagare och handlare som inte hade möjlighet att betala i tid. Innebörden av detta är att staden inte säger upp hyres- och arrendeavtal med anledning av att hyra eller arrendeavgift ej betalats i tid. Från och med september kommer dock staden att återigen skicka fakturor och påminnelser på förfallna fakturor.
 • Avgifter för uteserveringar och torghandel kommer också att skjutas upp. Lidingö stad kommer att skyndsamt hantera förfrågningar om uteserveringar.
 • Under våren och sommaren krävde inte staden in avgifter för miljö- och hälsoskyddstillsyn och livsmedelskontroll av de företag som inte hade möjlighet att betala. Under hösten kommer avgifter återigen att tas ut och inspektioner och livsmedelskontroller kommer att genomföras, både föranmälda och oanmälda.
 • Vi kan förkorta betalningstiden till dig som är leverantör till staden om du har ett behov av detta. Hör i så fall av dig till staden.
 • Vi lånar ut en av stadens bilar till Lidingö Näringsliv för att handlare ska kunna köra varor till kunder som inte kan eller vill gå till affären.
 • I Lidingö stads kanaler uppmanar vi Lidingöborna att fortsätta handla hos det lokala näringslivet och tipsar om erbjudanden om färdigmat, hemkörning och särskilda öppettider.
 • Under våren hade Lidingö stad en bemanningspool som vände sig till de som har utbildning eller arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg för att stötta inom vården.

Myndighetsinformation till företagare

Regeringen

Information från regeringen gällande bland annat stöd och krispaket till företagare hittar du på regeringens hemsida.

Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset, Regeringskansliets webbplatslänk till annan webbplats

Krispaket för svenska småföretag, Regeringskansliets webbplatslänk till annan webbplats

Skatteverket

Skatteverket har samlat information från Skatteverket som är viktig för företagare att känna till i samband med coronaviruset och covid-19

Företag som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset kan söka anstånd hos Skatteverket med betalningen. Information och blankett för ansökan hittar du på Skatteverkets hemsida.

Samlad information från Skatteverket i samband med corona, Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats

Möjlighet till anstånd med betalning på grund av coronaviruset, Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats

Verksamt

Samlad information från myndigheter om det nya coronaviruset och vad som är viktigt för dig som företagare att känna till hittar du på sajten Verksamt.se.

Samlad information från myndigheter för företagare, Verksamts webbplatslänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten

Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Försäkringskassan

Information från Försäkringskassan om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab hittar du på Försäkringskassans hemsida.

Coronaviruset – det här gäller, Försäkringskassans webbplatslänk till annan webbplats

Tillväxtverket

Information och stöd från Tillväxtverket som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid-19-utbrottet hittar du på Tillväxtverkets hemsida.

Stöd under utbrott av coronavirus och covid-19, Tillväxtverkets webbplatslänk till annan webbplats

Ansök om stöd för korttidsarbete

Den 7 april öppnade ansökan för stöd för korttidsarbete. Det är inte först till kvarn som gäller, så förbered så mycket som möjligt innan du skickar in din ansökan. Då blir hanteringen smidigare och stödet kan betalas ut snabbare.

Ansök om stöd för korttidsarbete, Tillväxtverkets webbplatslänk till annan webbplats

Arbetsmiljöverket

För frågor om arbetsmiljöarbete, vilket ansvar du har som arbetsgivare och hur du kan agera under krisen. Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Coronavirus och arbetsmiljö, Arbetsmiljöverkets webbplatslänk till annan webbplats

Påverkas ditt företag av coronaviruset?

Information om varsel, korttidspermittering och vad som gäller för dig som har personal med anställningsstöd.

För dig som arbetsgivare, Arbetsförmedlingens webbplatslänk till annan webbplats

Stöd till enskilda näringsidkare

Nu har regeringen fattat beslut om ett nytt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare som drabbats hårt ekonomiskt av coronapandemin.

Stödet söks i Länsstyrelsen i Stockholm för företagare folkbokförda i Stockholms län.

Länsstyrelsen Stockholm har telefontid klockan 9–10 varje vardag för de som har frågor om omsättningsstödet. Telefon: 010-223 10 00länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens webbplats om stödet till näringsidkarelänk till annan webbplats

Almi

Almi tillhandahåller finansiering och affärsutveckling för dig i ett litet eller medelstort företag. Almi finns även tillgängliga för företagare som drabbas av krisen.

Information med anledning av coronaviruset, Almis webbplatslänk till annan webbplats
Tre tips till dig som företagare, Almis webbplatslänk till annan webbplats

Regionala företagsjouren för Stockholm

Jouren drivs av Almi i samarbete med Region Stockholm. Syftet är att möta behovet av snabb och lättillgänglig rådgivning.

Företagsjour, Almis webbplatslänk till annan webbplats

Fastighetsägarna

Information från Fastighetsägarna gällande corona-pandemin. Tips, råd och information om hanteringen av covid-19 för dig som är fastighetsägare eller bostadsrättsförening.

Tips, råd och information för dig som är fastiighetsägare, Fastighetsägarnas webbplatslänk till annan webbplats


Evenemang och allmänna sammankomster

Sänkt publiktak till 8 personer

Från och med den 24 november sänker regeringen taket för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till max åtta personer. Beslutet gäller i fyra veckor till att börja med. Regeringen beslutar också att musikframträdanden på serveringsställen också begränsas till max 8 personer.

Enda undantaget från åttapersonersregeln i Stockholms län är allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

Länsstyrelsen i Stockholms webbplats kring publiktaklänk till annan webbplats

Kan serveringar och restauranger arrangera konserter om deltagarna har sittplatser och håller avstånd?

Från och med den 24 november sänker regeringen taket för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till max åtta personer. Beslutet gäller i fyra veckor till att börja med. Regeringen beslutar också att musikframträdanden på serveringsställen också begränsas till max 8 personer.

Vad gäller för danstillställningar?

Från och med tisdag den 3 november 2020 gäller uppdaterade föreskrifter från Folkhälsomyndigheten gällande dans, och där finns även frågor och svar.

Mer information kring föreskrifter för danstillställningar finns på Polisens webbplatslänk till annan webbplats

Restaurang och butik – frågor och svar

För restaurang- och caféägare

Från den 7 juli gäller nya föreskrifter för serveringställen för att undvika trängsel.

Föreskrifter om serveringsställen, folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Förbud mot alkoholservering efter klockan 22

Servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat ska förbjudas mellan klockan 22.00 och 11.00, detta för att minska spridningen av coronaviruset. Serveringsställen är enligt Folkhälsomyndigheten särskilt riskfyllda ur smittskyddssynpunkt då personer samlas och tillbringar en längre tid i fysisk närhet på en begränsad yta.

Undantag görs för servering på särskilda boenden och rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum.

Förordningen föreslås träda i kraft den 20 november och gälla till utgången av februari 2021.

Regeringens webbplats kring förbud mot alkoholserveringlänk till annan webbplats

Publiktak på max åtta personer

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte får hållas i Sverige från och med den 24 november 2020.

Regeringen gör ett undantag för sittande publik med upp till 300 personer. Det gäller dock inte i Stockholms län – här gäller begränsningen om åtta personer även för publik med anvisade sittplatser.

Enda undantaget från åttapersonersregeln i Stockholms län är allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

Länsstyrelsen i Stockholms webbplats kring publiktaklänk till annan webbplats

Från den 7 juli 2020 gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter om serveringsställen.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om serveringsställen, folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Av dessa följer bland annat att serveringsställen ska vidta lämpliga åtgärder för att trängsel ska kunna undvikas. Det kan till exempel handla om att möblera om och att begränsa antalet besökare i lokalen. Serveringsställen ska också erbjuda möjlighet till handtvätt eller till att använda handsprit och informera besökare om hur de kan minska risken för smittspridning.

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter bör besökare kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap. Dock ska hänsyn tas till förutsättningarna på serveringsstället, som till exempel antalet besökare och hur lokalen ser ut. Inom ett sällskap är det var och ens ansvar att hålla det avstånd som behövs.

De nya föreskrifterna kompletterar bestämmelserna i den nya lagen (2020:526) om smittskyddsåtgärder på serveringsställen som trädde i kraft den 1 juli. Lagen innebär att serveringsställen som restauranger, barer och caféer har ansvar för att vidta åtgärder för att förhindra spridning av covid-19. Det är kommunerna som ansvarar för att både bedriva tillsyn och fatta beslut om förelägganden och förbud om lagen inte följs.

Från och med 3 november 2020 begränsas storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till åtta personer. Är ett sällskap större än åtta personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan.

Hur stort får ett sällskap vara?

Från och med 3 november 2020 begränsas storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till åtta personer. Är ett sällskap större än åtta personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan.

För att säkerställa att trängsel inte uppstår bör serveringsställen, om det behövs, öka avståndet mellan sällskap till mer än en meter eller minska antalet besökare som samtidigt får vistas i lokalerna.

Folkhälsomyndighetens webbplats med information om föreskrifter för storlek på sällskap från 3 november 2020

Hur kan jag undvika trängsel i mitt kafé/min restaurang för att minska risken for smittspridning?

 • Möblera om: Borden ska ställas så att det är en dryg armlängds avstånd mellan de olika sällskapen. Om borden är fastmonterade i golvet och det inte går att uppnå en armlängds avstånd ska det markeras på vartannat bord att de inte får användas.
 • Markera på golvet: Där det brukar uppstå kö bör ni dra linjer med hållfast tejp med två meter mellan varje linje, eller så långt som utrymmet tillåter. Markera tydligt så att besökarna förstår att de ska vänta bakom varje linje tills det blir deras tur.
 • Personalen ska ha översyn över placeringen av sina gäster, så att avstånd hålls.
 • Skapa rutiner för att regelbundet se över vilka risker som finns och vidta åtgärder om risk för smittspridning förekommer och ta fram rutiner för personalen.
 • Från och med 3 november 2020 begränsas storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till åtta personer. Är ett sällskap större än åtta personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan.

Vilket avstånd måste finnas mellan sällskap?

Enligt föreskrifterna ska det som riktlinje vara en dryg armlängd mellan sällskapen, vilket betyder minst 1 meter. Verksamhetsutövare får gärna uppmuntra besökarna att hålla ännu större avstånd, cirka 1,5-2 meter, för ge utrymme att resa sig upp och skjuta ut stolen med tillräckligt stort avstånd till nästa sällskap.

För att säkerställa att trängsel inte uppstår bör serveringsställen, om det behövs, öka avståndet mellan sällskap till mer än en meter eller minska antalet besökare som samtidigt får vistas i lokalerna.

För att minimera trängsel och undvika långbord kan restaurangverksamheten begränsa sällskapens storlek vid ett och samma bord genom aktiv bordsplacering (”var god invänta hovmästare för bordsplacering”).

Folkhälsomyndighetens allmänna råd innebär att fysisk kontakt med andra än de man bor med ska undvikas.

Vad gäller för avstånd inom ett sällskap?

Ett sällskap utgörs ofta av personer som träffas även utanför det aktuella serveringstillfället, som till exempel familjemedlemmar, arbetskamrater osv. Inom ett sällskap behöver det därför inte hållas en armlängds avstånd.

Från och med 3 november 2020 begränsas storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till åtta personer. Är ett sällskap större än åtta personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan.

Folkhälsomyndighetens webbplats med information om föreskrifter för storlek på sällskap från 3 november 2020

Får gäster sitta axel-mot-axel?

Inom ett och samma sällskap kan det accepteras att sitta axel-mot-axel, men man ska alltid sträva efter så lite trängsel som möjligt. Mellan olika sällskap gäller regeln om en dryg armlängds avstånd, cirka 1 meter. (Se ovan "Vilket avstånd måste finnas mellan sällskap?").

Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd från den 29 oktober innebär att fysisk kontakt med andra än de man bor med ska undvikas.

Vad gäller för rygg-mot-rygg?

Mellan olika sällskap bör man eftersträva en dryg armlängds avstånd (1 meter) oavsett riktning vilket innebär att gäster inte ska bli sittande direkt rygg mot rygg om de tillhör olika sällskap. (Se ovan fråga "Vilket avstånd måste finnas mellan sällskap?"). I en situation med fastskruvade bänkar/soffor innebär det att varannan bänk/soffa eller hel sittgrupp i sådant fall bör markeras som ’ej i bruk’.

Exempel: på en uteservering där det ofta förekommer sittgrupper för 4 personer blir vår rekommendation att man då ha följande sittningar som tätast: 4 – 0 – 4 eller 4 – 2 – 2 etcetera.

Hur ska jag veta vilka som tillhör samma sällskap?

Genom att aktivt styra bordsplaceringen.

Vad gäller för skärmar och draperier?

Skärmar och draperier är inte tillräckligt för att separera sällskap. Det måste vara tillräckligt avstånd mellan sällskap även med skärm och draperier.

Var har jag information till gäster?

Din information till gästerna kan finnas lättläst vid ingången till restaurangen och vid varje bord.

Hur kan jag som ansvarig se till att alla kan tvätta händerna när man kommer in i lokalen/verksamheten?

Vilka rutiner bör finnas för kundtoaletten?

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om serveringsställen, Folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Material för att uppmana besökare att hålla avstånd. Pdf att skriva ut.PDF (pdf, 1.6 MB)

För butiksägare

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Lokala råd förlängslänk till annan webbplats

Material för att uppmana besökare att hålla avstånd, undvika rusningstid och inte handla hela familjen. Pdf att skriva ut.PDF (pdf, 2.1 MB)

Hur många personer får vistas i lokalen/butiken?

 • Antalet besökare begränsas av verksamhetsutövaren så att trängsel kan undvikas och öka möjligheten att hålla två meters avstånd finns.
 • Hur många personer som maximalt får vistas i en butik samtidigt måste anpassas utifrån butikens/lokalens storlek.
 • Skapa rutiner för att undvika nära kontakt vid köbildning till kassa, provrum, toaletter med mera.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd innebär att fysisk kontakt med andra än de man bor med ska undvikas.

Är det farligt att hantera sedlar och mynt?

Undvik kontanta betalningsmedel i möjligaste mån, men om det är en verksamhet som hanterar kontanter så tvätta händerna regelbundet.

Ska betalningsterminaler torkas av med desinfektionsmedel efter varje kund?

 • Använd blip-funktionen vid alla tillfällen det är möjligt.
 • Rengör betalningsterminaler regelbundet och som personal ska du tvätta händerna regelbundet.
 • Ställ gärna en flaska med handsprit åt kunderna bredvid betalningsterminalen.

Hur ska jag som butiksinnehavare hantera varor som kunder önskar returnera?

Returer av varor kan ske enligt vanliga rutiner.

Ska jag som butiksinnehavare stänga den toalett som jag tillhandahåller till kunderna?

 • Undvik köbildning utanför toaletter, märk upp hur nära man kan stå varandra i kö med tejp i golvet.
 • Uppmana kunderna att tvätta händerna efter toalettbesök: sätt gärna upp skyltar på dörrar och inne på toaletter.
 • Toaletter bör också rengöras oftare än vanligt.

Hur gör vi i butiker där kunder får ta till exempel kaffe ur kaffekanna själva?

Undvik självservering. Erbjud engångsmuggar och servera kunderna direkt i muggen. 

Praktisk information och skyltar för dig med butik, Svensk handels webbplats.länk till annan webbplats

Hur kan jag som ansvarig se till att alla kan tvätta händerna när man kommer in i lokalen/verksamheten?

För dig som driver livsmedelsföretag

Minska trängsel på restauranger, caféer, barer med mera

Folkhälsomyndigheten har tagit fram föreskrifter för att förhindra smitta av covid-19 på bland annat restauranger och caféer. Varje verksamhet måste följa dessa. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma. Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har möjlighet att stänga de verksamheter som inte lever upp till föreskrifterna.

Information om de nya reglernaPDF (pdf, 209.1 kB)

Checklista för att kontrollera att du som företagare vidtagit tillräckliga åtgärderPDF (pdf, 20.9 kB)

Material för att uppmana besökare att hålla avstånd, undvika rusningstid och inte handla hela familjen. Pdf att skriva ut.PDF (pdf, 2.1 MB)

Skyltar/affischer för företagPDF (pdf, 85.5 kB)

Frågor och svar om nya föreskrifter för restauranger, barer och caféer, Sveriges kommuner Regions webbplatslänk till annan webbplats

Föreskifter om att undvika trängsel, Folkhälsomyndighetens webbplats länk till annan webbplats

Åtgärder för att undvika trängsel i butiker och lokaler

Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.

Allmänna råd om att hålla avstånd och ta personligt ansvar, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Nya lokala råd från den 29 oktlänk till annan webbplats

Offentliga kök – coronavirus

Frågor och svar kring att driva offentliga kök under pågående pandemi.

Offentliga kök – coronavirus, Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Information till företag om livsmedelskontroll i den rådande situationen med coronavirus (covid-19)

Den rådande coronapandemin påverkar alla delar av samhället. Här är några punkter som är bra att känna till för dig som har ett företag i livsmedelsbranschen och därför får någon form av kontroll.

Information till företag om livsmedelskontroll i den rådande situationen med coronavirus (covid-19), Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Stadens kontroller (2020-11-02)

Miljö- och stadsbyggnadskontoret gör inspektioner och livsmedelskontroller men är lyhörda för verksamheternas önskemål och förutsättningar. Man gör också kontroller av trängsel i serveringar och restauranger.

För dig som driver träningslokal eller gym

Utökade rutiner för städ, tvätt och hygien i träningslokaler och gym

Träningslokaler och gym omfattas av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om allas ansvar samt de råd som gäller i Stockholms län. Verksamhetsutövaren ska också bedriva egenkontroll enligt 26 kap 19 § miljöbalken och i det innefattas till exempel rutiner för städning, rengöring och tvätt. Några sammanfattande råd om städ, tvätt och hygien med anledning av covid-19 ges nedan.

 • Håll avstånd till varandra på idrottsplatser, badhus, gym och träningslokaler och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Lokalen, inklusive inredning och utrusning, bör städas en eller flera gånger per dag beroende på belastningen.
 • Hygienutrymmen som duschar och toaletter bör städas en eller flera gånger per dag beroende på belastningen. Töm toalettens papperskorgar varje dag.
 • Ytor som man ofta tar i så som dörrhandtag, bordsytor och räcken bör städas varje dag.
 • Använd milt alkaliskt allrengöringsmedel.
 • Ni bör se till att besökare själva kan torka av träningsutrustningen före och efter användning. För detta behövs tydliga instruktioner och funktionell städutrustning.
 • Textilier som till exempel städutrustning bör tvättas i minst 60 grader i normallånga program och torktumlas direkt.
 • Informera besökare om värdet av att stanna hemma när du är sjuk och ha en god handhygien. Förslagsvis kan ni skriva ut och sätt upp affischer om råd vid sjukdom och handtvätt.
 • Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt i verksamheten med tillgång till tvål, rinnande vatten och pappershanddukar. Handsprit kan placeras ut på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper och begränsa antalet åskådare.
 • Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.

 

Handhygien affisch på svenska och andra språk, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Informationsblad om covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Allmänna råd om att hålla avstånd och ta personligt ansvar, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Lokala råd från den 29 oktlänk till annan webbplats

För dig som har butik och handel

Åtgärder för att undvika trängsel i butiker och lokaler

Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.

Allmänna råd om att hålla avstånd och ta personligt ansvar, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Föreskifter om att undvika trängsel, Folkhälsomyndighetens webbplats länk till annan webbplats

Lokala råd från den 29 oktlänk till annan webbplats

Regional företagsjour

Företagsjour riktat till små och medelstora företag i Stockholmsregionen – för snabb rådgivning och information om vilka stödinsatser som finns att tillgå.

Tjänsten är öppen dagtid och bemannas av rådgivare och tjänstemän från Almi och Region Stockholm. Företagsjouren erbjuder även rådgivning på arabiska.

Telefon: 08-520 277 90
Öppettider: vardagar klockan 9.00–12.00 och 13.00–16.00.

Regional företagsjour, Almis webbplatslänk till annan webbplats

Vill du synas på Lidingös besöksportal Upplev Lidingö?

Nu kan du som lokal företagare synas kostnadsfritt på besöksportalen Upplev Lidingö. Under sidan ”Handla på Lidingö” har du möjlighet att synas med en kort text som länkar till din verksamhets webbplats.

På det här sättet hoppas vi kunna bidra till att din verksamhet blir ännu mer synlig för Lidingöborna under en period då det lokala näringslivet behöver allt stöd som går att få.

Är du intresserad?

Skriv en kort text med rubrik.

 • Texten ska vara max 150 tecken inklusive blanksteg.
 • Rubriken ska vara max 45 tecken inklusive blanksteg.
 • Bifoga en bild av god kvalitet.
 • Uppge vilken webbadress vi ska länka till.

Mejla ditt material till näringslivschef malin.rosenqvist@lidingo.se

Om besöksportalen Upplev Lidingö

På Lidingö finns det mycket att se och uppleva både för Lidingöbor och besökare. På besöksportalen upplevlidingo.com hittar Lidingöbor och besökare tips på utflyktsmål, hotell, aktiviteter, badplatser med mera.

I sommar har vi en kampanj för Upplev Lidingö på stadens webbplats. Vi kommer också att synas med annonser på Facebook och Instagram. Besöksportalen lyfts även på stadens digitala skärmar i Stadshusets entréhall och i hushållstidningen Vårt Lidingö, som distribueras den 30 maj. Lidingö Näringsliv kommer också att marknadsföra besöksportalen i sina kanaler.

Upplev Lidingö, besöksportallänk till annan webbplats

Matchajobben.nu - en tjänst från Region Stockholm

Webbtjänsten matchajobben.nu vänder sig till företag och organisationer som på olika sätt drabbats av coronavirusets effekter. Här kan företag som har arbetskraft tillgänglig lägga upp vad de kan erbjuda samtidigt som företag som istället behöver mer arbetskraft kan lägga upp sina behov.

Tjänsten är kostnadsfri och syftet är att företagen ska kunna hitta varandra och samverka i en tid med mycket speciella omständigheter med målsättningen att företag ska kunna hitta nya vägar till uppdrag eller kunna utbyta arbetskraft för att klara sig igenom den svåra kris som många just nu genomlider.

För att Region Stockholm ska kunna publicera information om ett företag på matchajobben.nu så måste företaget vara momsregistrerat, arbetsgivareregistrerat eller inneha F-skattsedel. Affärer mellan parterna som matchas/hittas på matchajobben.nu avtalas mellan parterna själva.

Matchajobben.nu, Region Stockholmlänk till annan webbplats

Aktuellt

Publiktaket på 50 personer i Stockholms län förlängs – gäller nu även serveringsställen

Publikgränsen på max 50 personer fortsätter att gälla i Stockholms län till och med den 23 november 2020. Nu omfattas även allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på serveringsställen av gränsen. Det har Länsstyrelsen Stockholm beslutat den 19 november.

Länsstyrelsens webbplats om publiktak länk till annan webbplats

Stöd till enskilda näringsidkare

Nu har regeringen fattat beslut om ett nytt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare som drabbats hårt ekonomiskt av coronapandemin.

Stödet söks i Länsstyrelsen i Stockholm för företagare folkbokförda i Stockholms län.

Länsstyrelsen Stockholm har telefontid klockan 9–10 varje vardag för de som har frågor om omsättningsstödet. Telefon: 010-223 10 00länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens webbplats om stödet till näringsidkarelänk till annan webbplats

Undvik trängsel i butiker, träningslokaler och i kollektivtrafiken

Folkhälsomyndighetens allmänna råd den 1 april understryker vikten av att människor håller avstånd till varandra i exempelvis butiker, idrottsplatser, gym, köpcentrum, i kollektivtrafiken med mera.

De nya lokala råden från 29 oktlänk till annan webbplats

Staden stöttar det lokala näringslivet

Coronaviruset gör att många Lidingöbor känner oro för att ge sig ut och handla eller anlita lokala företag. Det drabbar många företagare och näringsidkare med stora inkomstbortfall som följd. Lidingö stad vill därför stötta näringslivet på olika sätt.

Staden stöttar det lokala näringslivet, nyhetsartikel

Handla lokalt

Då vi möts av uppmaningar om att hålla sig hemma finns en oro för att ge sig ut och handla och anlita lokala företag. Företagarna och handlarna på Lidingö erbjuder olika lösningar för att man ska kunna köpa det man behöver oavsett om man gör det via internet, direkt i butikerna eller hos företagen. Fortsätt handla lokalt och anlita lokala företag!

Handla lokalt, nyhetsartikel

Näringslivsbilen kör hem varor kostnadsfritt

Coronaviruset gör att många Lidingöbor känner oro för att ge sig ut och handla. Därför stöttar nu Lidingö stad näringslivet genom att låna ut en av stadens bilar för att handlare ska kunna köra varor till kunder som sitter hemma på grund av viruset.

Näringslivsbilen kör hem varor kostnadsfritt, nyhetsartikel

Otillåtet med trängsel på restauranger, caféer och barer

Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar på restauranger, caféer och barer får inte förekomma, enligt nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten.

Otillåtet med trängsel på restauranger, caféer och barer, nyhetsartikel

Undvik trängsel i butiker, träningslokaler och i kollektivtrafiken

Folkhälsomyndighetens allmänna råd den 1 april understryker vikten av att människor håller avstånd till varandra i exempelvis butiker, idrottsplatser, gym, köpcentrum, i kollektivtrafiken med mera.

Undvik trängsel i butiker, träningslokaler och i kollektivtrafiken, nyhetsartikel

Arbete och företagande i corona-tider

Under corona-krisen är det många som påverkas och har frågor kring arbete. Arbetsförmedlingen har tagit fram uppdaterad information med frågor och svar både för arbetssökande och arbetsgivare. För att underlätta finns också en chattfunktion tillgänglig för att direkt kunna chatta med Arbetsförmedlingen.

Arbete och företagande i corona-tider, nyhetsartikel

Nystartad Företagsakut ska hjälpa lokala företagare

För att ytterligare stötta lokala företagare i coronavirustider har Lidingö Näringsliv, Startup Lidingö och Lidingö stad startat ett nytt samarbete. Genom Företagsakuten kan lokala företagare bland annat få kostnadsfri rådgivning från experter för att tolka myndigheternas krispaket.

Nystartad Företagsakut ska hjälpa lokala företagare, nyhetsartikel

Besöksportalen Upplev Lidingö

Nu kan du som lokal företagare synas kostnadsfritt på besöksportalen Upplev Lidingö. Under sidan ”Handla på Lidingö” har du möjlighet att synas med en kort text som länkar till din verksamhets webbplats.

Vill du synas på Upplev Lidingö?, nyhetsartikel

Till toppen av sidan