Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Driva företag under coronatiden

Med anledning av coronapandemin har vi samlat viktig information för dig som företagare om stöd och åtgärder från staden och olika myndigheter.

Handla lokalt. Handla på Lidingö.

Alla företagare, föreningar och Lidingöbor ska känna sig trygga i att staden gör sitt yttersta för att stötta, förenkla och mildra konsekvenserna av situationen vi alla befinner oss i.

Åtgärder för att stötta det lokala näringslivet

 • Till den 30 juni 2021 lånar vi ut en av stadens bilar och chaufför till det lokala näringslivet för att handlare ska kunna köra ut varor till kunder som inte kan eller vill gå till affären.

 • I våra kommunikationskanaler uppmuntrar vi Lidingöborna att stötta lokala företag.

 • Vi fortsätter att satsa på besöksportalen Upplev Lidingö och gör en rad olika insatser för att förstärka informationen och marknadsföringen av våra lokala besöksmål inför sommarsäsongen.

 • Vi säkerställer tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.

Förlängd betaltid för en rad fakturor

För att underlätta för företagarna på ön förlänger staden betaltiden för ett antal olika fakturor. Du behöver inte höra av dig till staden om du vill betala ett senare datum än det som står på fakturan.

 • Livsmedelskontroll, miljö- och hälsoskyddstillsyn

De som får en faktura för årlig avgift 2021 för livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskyddstillsyn får förlängd betaltid i år. Oavsett vilket förfallodatum som står på fakturan sträcker sig betaltiden som längst till den 31 december 2021.

 • Tobakstillsyn

För tobakstillsyn gäller även i år en förlängd betaltid på 90 dagar.

 • Övriga miljöärenden

I övriga miljöärenden (till exempel köldmedierapporter) finns möjlighet till uppskov, kontakta då miljö- och stadsbyggnadskontoret; miljo.stadsbyggnad@lidingo.se

Andra anpassningar för att underlätta för företagare

 • Tillfällig avgiftsbefrielse för tillsynsavgifter enligt alkohollagen
 • Tillfällig förändring av taxan för upplåtelse av offentlig plats på stadens mark för uteserveringar där staden halverar avgiften
 • Anpassning av eventuell tillsyn
 • Möjlighet till uppskov med lokalhyran
 • Rabatt på lokalhyran för de av stadens hyresgäster som uppfyller villkoren
 • Förkortad betalningstid till dig som är leverantör till staden
 • Möjlighet att minska antalet sophämtningar eller göra uppehåll i slamtömningar. Kontakta teknik- och fastighetsförvaltningen, teknik.fastighet@lidingo.se

Myndighetsinformation till företagare

Regeringen

Information från regeringen gällande bland annat stöd och krispaket till företagare hittar du på regeringens hemsida.

Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset, Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Krispaket för svenska småföretag, Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Lagen omfattar dessa områden:

 • Allmänna sammankomster
 • Offentliga tillställningar
 • Platser för fritids- och kulturverksamhet
 • Handelsplatser
 • Kollektivtrafik
 • Användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Länsstyrelsens webbplats med information om pandemilagen och frågor och svar Länk till annan webbplats.

Omsättningsstöd till näringsidkare

Den 1 oktober öppnar återigen ansökan för stöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag som har drabbats ekonomiskt till följd av coronapandemin. Stöden kommer fortsatt att handläggas av länsstyrelserna och samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket.

Ansökan är öppen 1 oktober till 30 november 2021.

Länsstyrelsens webbplats om stödet till näringsidkare Länk till annan webbplats.

Hyresrabatt för stadens hyresgäster av lokaler

Om du inte kan få omsättningsstöd via Länsstyrelsen finns det möjlighet att söka rabatt för lokalhyra via Lidingö stad. Förutom att du ska ha tappat minst 30 procent av omsättningen gäller särskilda villkor för bransch och SNI-kod Länk till annan webbplats. (svensk näringsgrensindelning.) Endast du som hyr lokal för verksamhet av Lidingö stad, Lidingö stads tomt AB och Lidingö stads fastighets AB kan söka hyresrabatten.

Om du tror att du uppfyller kriterierna för att få hyresrabatt mejlar du namn, adress för hyreslokalen, verksamhet och SNI-kod till teknik.fastighet@lidingo.se.

För perioden januari-mars 2021 ansöker du senast den 14 maj och för april-juni senast den 15 juni. Bedömer vi att du kan få rabatt så upprättar vi ett avtal som ska undertecknas av båda parter. Beviljas du hyresrabatt får du den utbetald retroaktivt.

Skatteverket

Skatteverket har samlat information från Skatteverket som är viktig för företagare att känna till i samband med coronaviruset och covid-19

Företag som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset kan söka anstånd hos Skatteverket med betalningen. Information och blankett för ansökan hittar du på Skatteverkets hemsida.

Samlad information från Skatteverket i samband med corona, Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Möjlighet till anstånd med betalning på grund av coronaviruset, Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Omställningsstöd till följd av coronapa. Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Verksamt

Samlad information från myndigheter om det nya coronaviruset och vad som är viktigt för dig som företagare att känna till hittar du på webbplatsen Verksamt.se.

Samlad information från myndigheter för företagare, Verksamts webbplats Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten

Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Försäkringskassan

Information från Försäkringskassan om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab hittar du på Försäkringskassans hemsida.

Coronaviruset – det här gäller, Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats.

Tillväxtverket

Information och stöd från Tillväxtverket som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid-19-utbrottet hittar du på Tillväxtverkets hemsida.

Stöd under utbrott av coronavirus och covid-19, Tillväxtverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om stöd för korttidsarbete

Korttidsarbete kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. Det innebär att anställda går ner i arbetstid under en period samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd.

Stöd till korttidsarbete förlängs under 2021. På Tillväxverkets webbplats kan du ansöka om stöd för korttidsarbete. Det är bra om du förbereder så mycket som möjligt innan du skickar in din ansökan. Då blir hanteringen smidigare och stödet kan betalas ut snabbare

Ansök om stöd för korttidsarbete, Tillväxtverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd i ägarskiftet från Tillväxtverket

Tillväxtverket har beviljat stöd ur den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för att hjälpa företag som behöver/genomgår eller har genomgått ägarskifte. Målet är att öka kunskapen bland företagen så att ägar- och generationsskiften går smidigare. Hjälpen är digital och består av dels webbinarier, dels personlig rådgivning.

Via Sinfs webbplats finns information om stöd och hjälp vid ägarskifte.

Sinfs webbplats om ägarskifte Länk till annan webbplats.

Arbetsmiljöverket

För frågor om arbetsmiljöarbete, vilket ansvar du har som arbetsgivare och hur du kan agera under krisen. Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Coronavirus och arbetsmiljö, Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Arbetsförmedlingen

Information om varsel, korttidspermittering och vad som gäller för dig som har personal med anställningsstöd.

För dig som arbetsgivare, Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats.

Almi

Almi tillhandahåller finansiering och affärsutveckling för dig i ett litet eller medelstort företag. Almi finns även tillgängliga för företagare som drabbas av krisen.

Information med anledning av coronaviruset, Almis webbplats Länk till annan webbplats.
Tre tips till dig som företagare, Almis webbplats Länk till annan webbplats.

Regionala företagsjouren för Stockholm

Jouren drivs av Almi i samarbete med Region Stockholm. Syftet är att möta behovet av snabb och lättillgänglig rådgivning.

Företagsjour, Almis webbplats Länk till annan webbplats.

Fastighetsägarna

Information från Fastighetsägarna gällande corona-pandemin. Tips, råd och information om hanteringen av covid-19 för dig som är fastighetsägare eller bostadsrättsförening.

Tips, råd och information för dig som är fastiighetsägare, Fastighetsägarnas webbplats Länk till annan webbplats.


Evenemang och allmänna sammankomster

Pandemilag till och med 31 januari 2022 innebär skärpta krav

Fram till den 31 januari gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen, länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Den 29 september tas restriktioner bort

 • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
 • Deltagartaken för privata sammankomster i t.ex. hyrda lokaler tas bort
 • De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen, t.ex. storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort
 • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas. Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.

Regeringens webbplats om hävande om restriktioner Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Vilka krav ställs på verksamheten från och med 29 september?

Verksamhetsutövare och arrangörer behöver inte, enligt förordningen i nuvarande epidemiologiska läge, vidta några särskilda åtgärder för att undvika trängsel eller utforma lokaler för att kunder och besökare ska kunna hålla ett bestämt avstånd till varandra. Ur smittskyddssynpunkt kan verksamheten bedrivas som vanligt. Om smittläget ändras kan Folkhälsomyndigheten komma att införa nya föreskrifter med smittskyddsåtgärder som verksamheten behöver förhålla sig till.

Verksamhetsutövare kan fortfarande verka för att minska smittspridningen genom att vidta åtgärder anpassade utifrån sin verksamhets egna förutsättningar.

Information om vad som gäller enligt covid-19-lagen för dig som verksamhetsutövare Länk till annan webbplats.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en uppdaterat tillsynsvägledning för verksamheter med vad som gäller från och med den 29 september 2021.

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kan serveringar och restauranger arrangera konserter om deltagarna har sittplatser och håller avstånd?

 • Inga begränsningar av storlek på sällskap på uteserveringar.
 • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort 29 september
 • Deltagartaken för privata sammankomster i t.ex. hyrda lokaler tas bort 29 september
 • De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen, t.ex. storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort 29 september

Restauranger och caféer

Den 29 september tas restriktioner bort

 • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
 • Deltagartaken för privata sammankomster i t.ex. hyrda lokaler tas bort
 • De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen, t.ex. storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort
 • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas. Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.

Serveringsställen

Alla begränsningar gällande trängsel, storlek på sällskap etc upphör den 29 september och efter 29 september finns inte längre några särskilda riktlinjer för restauranger och serveringsställen

Folkhälsomyndighetens webbplats om vad som gäller efter 29 september Länk till annan webbplats.

Regeringens webbplats om hävande om restriktioner Länk till annan webbplats.

Publiktak. Den 29 september tas restriktioner bort

 • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
 • Deltagartaken för privata sammankomster i t.ex. hyrda lokaler tas bort
 • De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen, t.ex. storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort
 • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas. Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.

Regeringens webbplats om hävande om restriktioner Länk till annan webbplats.

Vilka krav ställs på verksamheten från och med 29 september?

Verksamhetsutövare och arrangörer behöver inte, enligt förordningen i nuvarande epidemiologiska läge, vidta några särskilda åtgärder för att undvika trängsel eller utforma lokaler för att kunder och besökare ska kunna hålla ett bestämt avstånd till varandra. Ur smittskyddssynpunkt kan verksamheten bedrivas som vanligt. Om smittläget ändras kan Folkhälsomyndigheten komma att införa nya föreskrifter med smittskyddsåtgärder som verksamheten behöver förhålla sig till.

Verksamhetsutövare kan fortfarande verka för att minska smittspridningen genom att vidta åtgärder anpassade utifrån sin verksamhets egna förutsättningar.

Information om vad som gäller enligt covid-19-lagen för dig som verksamhetsutövare Länk till annan webbplats.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en uppdaterat tillsynsvägledning för verksamheter med vad som gäller från och med den 29 september 2021.

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen, Folkhälsomyndighetens webbplat Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Frågor och svar om åtgärder och riktlinjer hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om serveringsställen, Folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Regeringens webbplats om begränsade öppettider och skärpta riktlinjer Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens i Stockholm webbplats om begränsningar för sammankomster Länk till annan webbplats.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en mycket tydlig lista över vilket publikantal som gäller vid olika sammankomster och tillställninga Länk till annan webbplats.r

Informationsmaterial

Information om de nya reglerna från Lidingö stad Pdf, 160.3 kB. (Pdf, 160.3 kB)

Checklista från Lidingö stad för att kontrollera att du som företagare vidtagit tillräckliga åtgärder Pdf, 106.5 kB. (Pdf, 106.5 kB)

Material från Lidingö stad för att uppmana besökare att hålla avstånd, undvika rusningstid och inte handla hela familjen. Pdf att skriva ut. Pdf, 2.1 MB. (Pdf, 2.1 MB)

Skyltar/affischer för företag från 1177 Pdf, 85.5 kB. (Pdf, 85.5 kB)

För dig som driver träningslokal eller gym

Det här gäller från den 29 september

Verksamhetsutövare och arrangörer behöver inte, enligt förordningen i nuvarande epidemiologiska läge, vidta några särskilda åtgärder för att undvika trängsel eller utforma lokaler för att kunder och besökare ska kunna hålla ett bestämt avstånd till varandra. Ur smittskyddssynpunkt kan verksamheten bedrivas som vanligt. Om smittläget ändras kan Folkhälsomyndigheten komma att införa nya föreskrifter med smittskyddsåtgärder som verksamheten behöver förhålla sig till.

Verksamhetsutövare kan fortfarande verka för att minska smittspridningen genom att vidta åtgärder anpassade utifrån sin verksamhets egna förutsättningar.

Information om vad som gäller enligt covid-19-lagen för dig som verksamhetsutövare Länk till annan webbplats.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en uppdaterat tillsynsvägledning för verksamheter med vad som gäller från och med den 29 september 2021.

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen, Folkhälsomyndighetens webbplat Länk till annan webbplats.

Badhus gym- och sportanläggningar

Den kvadratmeterbegränsning som styrt hur många personer som samtidigt får vistas på en viss plats, till exempel en butik, ett gym, en nöjespark eller djurpark togs bort den 15 juli.

För dig som har butik och handel

Det här gäller från den 29 september

 • Verksamhetsutövare och arrangörer behöver inte, enligt förordningen i nuvarande epidemiologiska läge, vidta några särskilda åtgärder för att undvika trängsel eller utforma lokaler för att kunder och besökare ska kunna hålla ett bestämt avstånd till varandra. Ur smittskyddssynpunkt kan verksamheten bedrivas som vanligt. Om smittläget ändras kan Folkhälsomyndigheten komma att införa nya föreskrifter med smittskyddsåtgärder som verksamheten behöver förhålla sig till.
 • På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en uppdaterat tillsynsvägledning för verksamheter med vad som gäller från och med den 29 september 2021.
 • Verksamhetsutövare kan fortfarande verka för att minska smittspridningen genom att vidta åtgärder anpassade utifrån sin verksamhets egna förutsättningar.

Information om vad som gäller enligt covid-19-lagen för dig som verksamhetsutövare Länk till annan webbplats.

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen, Folkhälsomyndighetens webbplat Länk till annan webbplats.

Varuhus, butiker, badhus gym- och sportanläggningar

Från den15 juli tas den kvadratmeterbegränsning som styrt hur många personer som samtidigt får vistas på en viss plats, till exempel en butik, ett gym, en nöjespark eller djurpark bort.

Kravet på att handla ensam togs bort den 1 juni.

Frågor och svar

Frågor och svar om hur du kan anpassa lokalerna för att undvika trängsel och smittspridning finns på Svensk Handels webbplats

Svensk Handels webbplats Länk till annan webbplats.

Utskrivbara affischer i olika storlekar översatta till flera språk, Vårdguiden.se Länk till annan webbplats.

Regional företagsjour

Företagsjour riktat till små och medelstora företag i Stockholmsregionen – för snabb rådgivning och information om vilka stödinsatser som finns att tillgå.

Tjänsten är öppen dagtid och bemannas av rådgivare och tjänstemän från Almi och Region Stockholm. Företagsjouren erbjuder även rådgivning på arabiska.

Telefon: 08-520 277 90
Öppettider: vardagar klockan 9.00–12.00 och 13.00–16.00.

Regional företagsjour, Almis webbplats Länk till annan webbplats.

Är du företagare i besöksnäringen?

Är du företagare i besöksnäringen? Länk till annan webbplats.

Har ditt företag inom besöksnäringen påverkats av pandemin? Behöver du stöd i att rusta företaget för framtiden eller ställa om hela eller delar av verksamheten? I ett EU- finansierat projekt erbjuder Region Stockholm tillsammans Almi Stockholm Sörmland kostnadsfri skräddarsydd affärsrådgivning speciellt framtagen och behovsanpassad till företag inom besöksnäringen.

Information om kostnadsfri affärsrådgivning till företag i besöksnäringen Länk till annan webbplats.

Lidingö stad kan också arrangera ett webbinarium tillsammans med Almi och Region Stockholm kring stödet till besöksnäringen. Kontakta näringslivschef Malin Rosenqvist om du är intresserad. E-post: malin.rosenqvist@lidingo.se

Besöksportalen Upplev Lidingö

På Lidingö finns det mycket att se och uppleva både för Lidingöbor och besökare. På besöksportalen upplevlidingo.com hittar Lidingöbor och besökare tips på utflyktsmål, hotell, aktiviteter, badplatser med mera.

Under året har flera kampanjer och insatser gjorts för att stötta besöksnäringen på olika sätt i olika kanaler. Besöksportalen lyfts även på stadens digitala skärmar i Stadshusets entréhall och i hushållstidningen Vårt Lidingö.

Upplev Lidingö, besöksportal Länk till annan webbplats.

Matchajobben.nu - en tjänst från Region Stockholm

Webbtjänsten matchajobben.nu vänder sig till företag och organisationer som på olika sätt drabbats av coronavirusets effekter. Här kan företag som har arbetskraft tillgänglig lägga upp vad de kan erbjuda samtidigt som företag som istället behöver mer arbetskraft kan lägga upp sina behov.

Tjänsten är kostnadsfri och syftet är att företagen ska kunna hitta varandra och samverka i en tid med mycket speciella omständigheter med målsättningen att företag ska kunna hitta nya vägar till uppdrag eller kunna utbyta arbetskraft för att klara sig igenom den svåra kris som många just nu genomlider.

För att Region Stockholm ska kunna publicera information om ett företag på matchajobben.nu så måste företaget vara momsregistrerat, arbetsgivareregistrerat eller inneha F-skattsedel. Affärer mellan parterna som matchas/hittas på matchajobben.nu avtalas mellan parterna själva.

Matchajobben.nu, Region Stockholm Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan