Skriv ut
Dela

Anmälan till Sagateatern!

Du kan anmäla dig till Sagateatern från det år du fyller tio. Någon övre åldersgräns finns inte, men de äldsta gruppdeltagarna är runt 20 år.

Du kan anmäla dig från och med det år du fyller tio år. När du har anmält dig hamnar du i väntelista för att bli placerad i grupp efter födelseår. När en plats blir ledig skickas en kallelse hem till dig med ett erbjudande att gå med i en grupp. Deltagaravgiften är 1250 kr/termin.

Avgifter

Terminsavgiften är 1250 kr. Anmälan är bindande för hela terminen och avgiften skall betalas om avanmälan ej görs före andra lektionstillfället . En faktura skickas med post i mitten på terminen. Inbetald avgift återbetalas ej.

Anmälan

Anmälan görs via Sagateatern webbanmälan länk till annan webbplatseller genom att skriva/skicka e-post.
I anmälan behöver du uppge:

  • Namn
  • Adress
  • Personnummer
  • Telefonnummer

Kontakt
Till toppen av sidan