Skriv ut
Dela

Förslag att Lidingövallen uppgraderas

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Lidingövallen görs om till en fullstor friidrottsanläggning. Nu är det upp till kommunstyrelsen att anvisa medel efter att frågan utretts och att kostnaden kommer att hållas runt 60 miljoner kronor.

Redan i maj 2017 beslutade nämnden att begära medel för en uppgradering av Lidingövallen. Kommunstyrelsen anvisade 35 miljoner, en summa som sedan visade sig otillräcklig då den kalkylerade kostnaden uppgick till över 95 miljoner kronor. Upphandlingen avbröts och ärendet återkom sedan i januari 2018 till kommunstyrelsen för ny bedömning och ställningstagande.

Efter att vissa justeringar gjorts, bland annat genom att ändra placeringen av anläggningen, bedöms nu kostnaden kunna genomföras inom ramen för en projektbudget på 60 miljoner kronor.

Ärendet ska upp för beslut i kommunstyrelsen den 8 april.

Till toppen av sidan