Dags att söka fritidsklubb

Nu är det dags att söka fritidsklubb inför läsåret 2018/2019. Sista ansökningsdag är den 18 maj. Ansökan görs som vanligt via Skolwebben.

Fritidsklubbsverksamhet finns på Lärande- och kulturförvaltningens fem fritidsgårdar:

Skapa sin egen fritid

Fritidsklubben riktar sig till barn i åldern 10-13 år. Här får ditt barn möjlighet att tillsammans med andra skapa sin egen fritid. En plats på fritidsklubben innebär helårsomsorg från 1 augusti - 31 juli. Då ingår lovverksamhet och sommarverksamhet till och med 31 juli. Varje dag serveras mellanmål och under lovdagar även lunch.

Fritidsklubben

En plats på fritidsklubben innebär helårsomsorg från 1 augusti till 31 juli. Då ingår lovverksamhet och sommarverksamhet t.o.m. 31 juli. Varje dag serveras mellanmål och under lovdagar även lunch. Personalen har tillsynsansvar för barnen som är inskrivna i klubben vilket innebär att om barnet inte dyker upp kontaktas föräldrar direkt.

Avgift betalas tolv månader om året och innefattas av maxtaxan. Det går alltid att säga upp en fritidsklubbsplats om eleven inte längre är i behov av den. Nästkommande månad efter uppsägning är alltid uppsägningsmånad.

Öppna verksamheten

Öppna verksamheten är ett alternativ till fritidsklubben om du inte har lika stort behov av tillsyn för ditt barn. Det innebär att ditt barn har möjlighet att vara på gården eftermiddagstid på samma sätt som i fritidsklubben, skillnaden är att vi är inte skyldiga att kontakta vårdnadshavarna om barnet inte dyker upp samt att det inte finns någon tillsyn för ert barn på lov och studiedagar.

Avgift för öppen eftermiddagsverksamhet är 900 kr för höstterminen, 1100 kr för vårterminen eller 200 kr per månad från den månad barnet börjar. Det går inte att säga upp platsen i öppen eftermiddagsverksamhet under pågående termin.

Ansök

Du söker din plats via Skolwebbenlänk till annan webbplats.


Till toppen av sidan