För kulturaktörer

Vi önskar dig som är kulturaktör på Lidingö varmt välkommen att medverka under Kulturveckan 2019. Du som är anställd inom Lidingö stad, representerar en kulturförening, näringslivet eller kulturinstitution eller arbetar ideellt för någon kulturverksamhet är välkommen att delta.

Kulturen finns på Lidingö året om men under Kulturveckan önskar vi att Lidingös kulturverksamheter och kulturaktörer går samman i en gemensam manifestation för Lidingös rika kulturliv. Detta gör vi för att bjuda Lidingöborna på en kulturfest som ska nå ung som gammal oavsett grupp- eller kulturtillhörighet, en kulturfest där alla är välkomna!

Kulturveckan är tänkt att:

  • Ge Lidingöbor i alla åldrar ett rikt utbud av kulturupplevelser
  • Lyfta fram och synliggöra det lokala kulturlivet i alla dess former
  • Tydliggöra sambandet folkhälsa och kultur
  • Öppna upp för delaktighet och samverkan mellan olika kulturaktörer på Lidingö

Oavsett om du arbetar direkt eller indirekt med kultur är du varmt välkommen att höra av dig till oss projektledare för att bolla idéer kring er medverkan med programpunkt och aktiviteter. Vi välkomnar näringsliv, skola, förening – ja, alla er som vill vara delaktiga att manifestera kulturen på Lidingö under Kulturveckans rymliga tak.

Till toppen av sidan