Första lidingöbron och Larsbergs brostuga

Ballongtavlan av Otto August Mankell. Vy över Gångsätra 1883 med Lidingö flottbro i förgrunden. Originalmålningen finns på Lidingö museum.


År 1803 fick Lidingö sin första bro till fastlandet. På initiativ av ägaren till Elfviks gård, fabrikör Lars Fresk, gick flera gårdsägare samman och lät bygga en 800 meter lång flottbro mellan Lidingö och Kaknäs på Djurgården. Bron, som hade sitt landfäste på samma plats som den nuvarande kajen, underlättade förbindelserna med fastlandet och fick stor betydelse bland annat för Lidingögårdarnas mjölkleveranser till huvudstaden. Våren 1858 skadades bron i en storm och i väntan på reparation steg mjölkpriset i Stockholm. Flottbron var i bruk till 1883 då den ersattes av en ny flottbro mellan Torsvik och Ropsten.

På Lidingösidan anlades den lilla krogen Larsberg. Byggnaden ligger fortfarande på samma plats med namnet Larsbergs brostuga och används i dag som konstnärsateljé. Stugan ägs av Lidingö stad.

Ångbåtstrafiken utvecklades under 1800-talets senare del och 1878 anlades en brygga intill brofästet. Reguljär trafik till Stockholm upprätthölls fram till 1930-talet. Båttrafik för personalen vid AGA pågick fram till 1965.

Text:
Lidingö stad
Lidingö hembygdsförening

Kontakt
Till toppen av sidan