Skriv ut
Dela

Stadshuset

Lidingös nuvarande stadshus togs i bruk 1974 och är ritat av professor Sten Samuelson.

Under 2017-2018 pågår en renovering av hela stadshuset då bland annat stammar och ventilationssystem ska bytas. Visionen är att skapa en modern och levande mötesplats för alla Lidingöbor men också bevara den tidstypiska arkitekturen både in- och utvändigt. Den nya arbetsplatsen för Lidingö stads medarberare ska främja kundfokus och samverkan i en kreativ och varierad miljö.

I entréhallen kommer vi under byggnadstiden ha möjlighet att ordna mindre evenemang av olika slag. Raoul Wallenbergrummet finns inte kvar men en del av materialet finns utsällt i entréhallen, med unika dokument om den kände diplomaten.

Framför stadshuset till höger står Eric Grates skulptur Samothrake samt till vänster om stadshuset Mi Ankarcronas skulptur Torch of Hope.

Efter en arkitekttävling 1967 fick professor Sten Samuelsson tillsammans med Fritz Jaenecke uppdraget att rita det nya Stadshuset. Byggnaden vilar på ett förhöjt däck, under vilket sessionssal, restaurang, arkiv, förråd och garage är inrymt. Den silverglänsande aluminiumfasaden med tvärställda solavskärmande lameller ger uttryck för tidens modernistiska ideal. Trädgårdsarkitekt Walter Bauer svarade för den yttre miljön med stödmurar och väl utformade trädgårdar med inspiration av japanska trädgårdar.

Byggnaden är bedömd som värdefullt kulturminne i översiktsplanen från 2002.

Besöksadress

Lejonvägen 15 (181 82 Lidingö)


Till toppen av sidan