Skriv ut
Dela

Lidingö stadshus

Lidingö stadshus, foto Erik Ehrlemark


Lidingö blev stad 1926 och fick fem år senare ett stadshus. Det var gamla epidemisjukhuset som byggdes på och om efter ritningar av Lidingöarkitekten John Åkerlund. Lidingös befolkning växte och med den stadens förvaltningsorganisation. Stadshuset blev följaktligen för trångt och fullmäktige beslutade därför att ett nytt stadshus skulle byggas på samma plats som det gamla. Efter en arkitekttävling 1967 fick professor Sten Samuelsson tillsammans med Fritz Jaenecke uppdraget att rita det nya stadshuset, som stod färdigt 1974.

Byggnaden vilar på ett förhöjt däck, under vilket sessionssal, restaurang, arkiv, förråd och garage är inrymt. På däcket ligger ett genomgående entréplan med reception, utställningshall och ett rum tillägnat Raoul Wallenberg, som även används som vigselrum. Förvaltningarna ryms i två tvärställda kontorshus med tre respektive fyra våningsplan ovan mark. Den silverglänsande aluminiumfasaden med tvärställda solavskärmande lameller ger uttryck för tidens modernistiska ideal.

Byggnaden är bedömd som värdefullt kulturminne i översiktsplanen från 2002.

Trädgårdsarkitekt Walter Bauer svarade för den yttre miljön med väl utformade trädgårdar och stödmurar.

Under 2017-2019 renoveras huset grundligt med utbyte av ventilationssystem och stammar. Samtidigt öppnas huset upp och görs mer tillgängligt för Lidingöborna. Flertalet verksamheter såsom biblioteket flyttar in i huset under 2019.

Text:
Lidingö stad
Lidingö hembygdsförening

Till toppen av sidan