Skriv ut
Dela

Fritid för dig med funktionsnedsättning

Det finns olika typer av tillsyns- och fritidsverksamheter som riktar sig speciellt till  barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Målet är att inkludera personer med funktionsnedsättning så mycket som möjligt i stadens övriga verksamheter.

Barn 6-12 år - tillsyn

Barn som är mellan 6-12 år och som går i särskolan eller elever som går i Resursskolans verksamhet Ledvik kan få tillsyn i skolans regi.

Barn och unga 13-15 år - fritidsklubb på Skärsätragården

När ditt barn är mellan 13-15 år och klarar en miljö med många andra barn och ungdomar finns möjlighet att delta i fritidsklubbsverksamhet på Skärsätragården. Med extra personalstöd deltar ditt barn i klubbens verksamheter på samma villkor som andra besökare. För att delta i den integrerade verksamheten krävs ett LSS-beslut (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Unga 15 år och äldre

Allhuset finns för unga som har fyllt 15 år och går i särskolan och som har vuxit ur fritidsklubbens eftermiddagsverksamhet. Allhuset bedriver både eftermiddagsverksamhet och kväll- och helgverksamhet.

Hur gör jag som vårdnadshavare?

Kontakta din LSS-handläggare. Beskriv ditt barns behov och dina önskemål. LSS-handläggaren tar beslut om ditt barn/ungdom har rätt till någon av dessa insatser.

läs mer om hur man ansöker om olika insatser och få kontaktuppgifter.

Korttidshem och lägerverksamhet

På Villan kan du som vårdnadshavare få korttidsavlastninglänk till annan webbplats både mitt i veckan och på helger.  

En helg i månaden, mellan fredag och söndag, bedrivs korttids i Zenits och Allhusets lokaler. Under helgen planerar vi aktiviteter tillsammans och hjälps åt att laga mat och städa, som en förberedelse inför eget boende.

För att delta i helgkorttids måste du ha ett beslut från en av stadens biståndshandläggare.
Om du undrar något kring detta tar du kontakt med personalen på Zenit eller Allhuset.

Både sommar- och vinter anordnas även olika typer av läger. Exempel kan vara ridläger, skidresor, och resor både i Sverige och utomlands.

Fritidsnätet — aktiviteter som funkar för dig med funktionsnedsättning

Fritidsnätet är en webbtjänst för att hitta fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i Stockholms län. Fritidsnätet är ett samarbete mellan ett flertal kommuner och Habilitering & Hälsa i Stockholms län. Mer information hittar du på fritidsnatet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till toppen av sidan