Ridning

I Stockby/Långängen, förbi Lidingövallen och norr om Kyrkviken till Elfvik finns ridstigar i både skogsmark och öppen terräng.

Ridstig skylt

Stallplats

Ett fåtal stallplatser för privata hästar finns på Elfviks gård. Det finns en kö du kan ställa dig i.
Telefon: 073-679 16 22 eller 073-150 50 40
E-post: info@elfviksgard.nu

Ridskola

Lidingö Ryttareförening vänder sig till alla rid- och hästintresserade på ön. Föreningen har samarbete med två anläggningar på Lidingö; Ridskolan Stockby och Elfviks ridskola.

Kontakt
Till toppen av sidan