Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Allmänna villkor för föreningsbidrag

Allmänna villkor din förening behöver uppfylla för att få stöd.

Föreningen ska:

  • bedriva verksamhet för huvudsakligen barn och ungdomar mellan 7–20 år
  • ha 51 procent av medlemmarna skrivna på Lidingö
  • ha antagna skriftliga stadgar (regler)
  • vara demokratiskt uppbyggd och öppen för alla som ansluter sig till föreningens mål och stadgar
  • vara ansluten till riks- eller distriktsorganisation om sådan finns
  • hålla ett årsmöte, där verksamhets- och ekonomisk berättelse godkänns och där revisionsberättelse redovisas
  • ha ett eget plus/bankgirokonto eller motsvarande
  • bestå av minst 10 matrikelförda medlemmar mellan 7–20 år. Medlemmarna ska betala en medlemsavgift på minst 20 kr per år
  • ha minst 10 bidragsberättigade sammankomster per år.

Kontakta oss om din förening vill undersöka möjligheterna till stöd från Lidingö stad.

Kontakt
Till toppen av sidan