Skriv ut
Dela

Lidingö idrottsråd

Lidingö idrottsråd

Lidingö Idrottsråd bildades 2010 och är ett samverkansorgan för Lidingös idrottsföreningar. Alla idrottsföreningar på ön inbjuds årligen till ett större föreningsmöte.

Vid mötena diskuteras frågor av betydelse för idrottens framtid på Lidingö. Vid föreningsmötet väljs representanter till styrgruppen för Idrottsrådet, normalt bestående av 4-5 personer. Dessa personer ska inte representera sin egen förening när de sitter i Idrottsrådet, utan fokusera på övergripande frågor för idrottens och föreningarnas bästa på Lidingö.

Idrottsrådet har ingen egen juridisk status utan utgör ett frivilligt samverkansorgan med syfte att arbeta med frågor av långsiktig betydelse, t.ex. genom att skapa bra förutsättningar för idrotten, inklusive stöd från Lidingö stad. Vid bildandet var också avsikten att Lidingö stad ska kunna använda rådet som bollplank, remissinstans eller för råd om trender, utveckling och behov inom idrotten. Typen av ärenden kan variera över tid.

Styrgruppen består av sex personer:
Ingegerd Wik (ordförande) (LSK Handboll)
Ylva Gardell  (KFUM Lidingö Basket)
Lars Svärdling (IFK Lidingö Friidrott)
Fredrik Wredmark (Lidingö Slalomklubb)
Lennart Neovius (LSK Volleyboll)
Markus Karlsson (IFK Lidingö Fotboll)

Med vid styrgruppens möten finns även en representant från Lidingö stad, Maria Klingefjord.

Lidingöidrotten vill — ett gemensamt idéprogram

Ett idéprogram för idrotten på Lidingö har gemensamt tagits fram av föreningar på ön. Det kallas Lidingöidrotten vill och är ett basdokument som delvis bygger på Riksidrottsförbundets Idrotten Vill. Syftet är att Lidingöidrotten vill ska vara ett underlag för dialogen mellan idrottsföreningar och andra intressenter, inte minst Lidingö stad. Dokumentet lyfter några centrala fakta och viljeinriktningar som  idrottsföreningar fastställt vid Idrottsrådets föreningsmöte den 30 november 2011. Lidingöidrotten vill ersätter inte föreningarnas verksamhetsinriktningar eller Riksidrottsförbundets Idrotten Vill.

Vilka föreningar är med?

Vid den senaste föreningsträffen deltog:

GT Vikingarna
IBF Offensiv
IFK Lidingö Fotboll
IFK Lidingö Friidrott
LSK Handboll
LSK Volleyboll
Friluftsfrämjandet/ Freeskiers
Lidingö Ryttareförening
IFK Lidingö Slalomklubb
IFK Lidingö Skidorientering
IFK Lidingö Bordtennisklubb
IFK Lidingö Konståkningsklubb
Lidingö Allmänna Konståkningsklubb
Lidingö Rodel Club
Lidingö Golfklubb
KFUM Lidingö Basket
Okamura Karate Dojo

Minnesanteckningar


PDF
(pdf, 242.7 kB)
Föreningsträffen den PDF (pdf, 242.7 kB)7 november 2017

 

 

Kontakt

Lidingö idrottsråd
Mail ordförande
Mail: Ingegerd Wik

Kontakt
Till toppen av sidan