Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Fler möjligheter till idrott och rörelse

Nyrenoverade Lidingövallen har invigts och är nu en fullstor arena för alla friidrottsgrenar och fotbollens 11-mannalag. Men den är inte den enda anläggningen som blivit klar eller planeras för att göra det möljigt för Lidingöborna att vara aktiva.

Löparbanor och gräsplan

I helgen återinvigdes den utbyggda arenan vid Lidingövallen. Intresset var stort och många Lidingöbor sökte sig till platsen för att testa olika idrottsgrenar, utmana sig i stafetter och lyssna på kända idrottsprofiler.

—Det var ett väldigt lyckat arrangemang, med som mest över 500 personer på plats vid ett tillfälle. Massor av aktiviteter och sprudlande engagemang från så många som är genuint glada över att ha arenan på plats, säger Filip Svanberg (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Idrottspolitisk satsning

I linje med stadens idrottspolitiska program, som antogs våren 2020, är det flera idrottsplatser som öppnat, byggs eller planeras. Bland annat genom att samarbeta med initiativrika Lidingöbor och idrottsföreningar vill staden skapa attraktiva och trygga verksamheter och idrottsmiljöer som bidrar till mer fysisk aktivitet och en meningsfull fritid.

—Vi vill att Lidingöborna ska må bra och få chansen att röra på sig. Därför jobbar vi aktivt med att ta vara på Lidingöbornas initiativkraft. Vi vill hjälpa och lyfta verksamheter och idéer som gör det lätt, särskilt för ungdomar, att få en aktiv fritid, säger Filip Svanberg.

Nya hallar ger nya möjligheter

  • Lidingövallen har rustats upp och blivit en fullstor idrottsanläggning. Löparbanan är nu 400 meter lång och fotbollsplanen en fullstor 11-mannaplan av naturgräs.
  • Torsviks nya idrottshall har öppnat. Det är en fullstor hall som passar för många olika typer av idrotter och innehåller även en läktare och ett gym. Utomhus finns en ny 5-mannaplan av konstgräs samt nya löparbanor och idrottsytor för skolverksamheten.
  • Lidingö Sportklubbs nya idrottshall i Gångsätra har öppnat. Hallen, som uppförts i LSKs regi, har byggts ihop med Gångsätrahallen och är en fullstor träningshall. Staden ska också anlägga en 5-mannaplan för fotboll och fler parkeringsplatser inom området.
  • Fotbollsplanen i Dalénum beräknas vara klar i oktober och blir en fullstor 11-mannaplan av konstgräs. Den kommer att kunna utnyttjas i princip året runt och är ett välkommet tillskott för föreningsidrotten och fotbollsungdomarna men också för allmänheten och spontanidrotten.
  • Bodals boll- och tennishall, som varit uttjänt länge, håller på att rivas. GT Vikingarna har arrenderat marken och ska bygga en gymnastikhall på platsen. Fotbollsplanen kommer också att läggas tillbaka.
  • 7-mannnaplanen vid Käppala skola har fått nytt konstgräs och utökats för matchspel.
  • Nya simhallen i Dalénum ska upphandlas i höst och byggstart är beräknad hösten 2022.
  • Högsätra idrottsområde är under planering, här kommer det att ske en hel del om några år. Området ska utvecklas så att fler idrotter kan vara verksamma här.

De hallar som byggs i annan regi, som LSKs handbollshall och GT Vikingarnas gymnastikhall, menar Filip Svanberg är goda exempel på initiativ från ideella krafter och bra samarbeten. Staden upplåter bland annat mark och stöttar ekonomiskt med driftsbidrag och borgensåtagande.

—Med dessa nya hallar frigörs också tider i andra hallar, så att fler Lidingöbor kan träna genom föreningsverksamhet eller enskilt, säger Filip Svanberg.

Spontant och brett

Att göra det möjligt att röra sig spontant och de många anläggningarna för spontanidrott är också en del av det idrottspolitiska programmet: Skateramper, utegym, friidrottsområde, tennisbana, cykelbana och beachvolleyplan är några exempel på platser där vem som helst, när som helst kan aktivera sig.

—På Lidingö ska du kunna utöva fysisk aktivitet på det sätt som passar dig. Det finns något för alla: platser för spontanidrott och lek, kulturvandringar, mötesplatser för seniorer och många idrotts- och kulturföreningar, säger Hanna Wigertz Andersson, Lidingö stads idrottschef.

Till toppen av sidan