Skriv ut
Dela

Händelseförlopp

Viktiga milstolpar för projektet Lilla Lidingöbron. I september-oktober är detta aktuellt:

 • Pålning vid landfästet närmast Ropsten startade 18 september.
 • Den första kassunen lyfts på plats vid pålarna i Ropsten den 20 september
 • Natten 21-22 september ersätts broanslutningen för gående och cyklister på Lidingösidan med en temporär.
 • Undervattensgjutning av bottenplatta till landfästet i Ropsten startar den 24 september
 • Gång- och cykelvägen på Islinge hamnväg läggs om något i slutet av september
 • Pålning på Lidingösidan och arbete med det norra landfästet startar i oktober.
 • När grundläggningen är klar ska bropelarna gjutas, därefter startar arbeten med överbyggnaden.
 

2012

Kommunfullmäktige beslutade att en ny bro (Lilla Lidingöbron) skulle byggas och ersätta Gamla Lidingöbron.

2013

Förarbete  pågick för att ta fram ett inriktningsbeslut, för att visa vilken typ av bro som kan byggas.

2014

 • Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutade om inriktningen för brons placering, höjd och bredd.
 • Förfrågningsunderlag inför upphandling av broentreprenör inleddes.
 • Ansökan om att få bygga bron (bedriva vattenverksamhet) .
 • Samråd om vattenverksamheten.

2015

Samråd om detaljplanen för bron. Upphandlingsprocessen inleddes under sommaren och fortsatte när kommunstyrelsen fattade beslut om investeringen och omfattningen av själva bygget.

2016

Efter paus på grund av Sverigeförhandlingen återupptogs arbetet.

2017

Investeringsbeslut fattades i kommunstyrelsen. Beslut om dubbelspår och medfinansiering från SLL Trafikförvaltningen. I december gick förfrågningsunderlaget ut.

2018

Anbudstävling och beslut i kommunstyrelsen att tilldela Implenia Sverige AB totalentreprenaden för den nya bron. Planering och projektering startade.

2019

Implenia etablerar sitt platskontor söder om Islinge udde. Grundläggningen av bron startar under våren.

2021

Gång- och cykelvägen kan vara klar till sommaren.

2022

Lidingöbanan trafikerar Lilla Lidingöbron från hösten.

2023

Gamla Lidingöbron rivs.

 

Till toppen av sidan