Skriv ut
Dela

Elfviks Gård 2

En ny detaljplan har tagits fram för fastigheten Elfviks Gård 2 strax nordväst om Elfviks udde. Planförslaget var ute på samråd mellan december 2018 till januari 2019.

I planprocessen tillämpas ett så kallat begränsat förfarande. Det innebär att om samtliga sakägare godkänner samrådsförslaget så kan planen antas utan granskningsskede.

Planens syfte och innehåll

Gällande stadsplan från 1967 anger institutionsändamål på platsen.

På fastigheten finns idag en bostadsbyggnad och ett uthus. För att möjliggöra en försäljning av marken ska planläggningen säkerställa huvudbyggnadens kulturhistoriska värden med skyddsbestämmelser. Planen ska också bekräfta pågående markanvändning som är bostadsändamål.

Markägare

Fastigheten ägs av Lidingö stad. 2010 upprättades ett tomrättsavtal och byggnaderna på fastigheten, den s.k. förvaltarbostaden, såldes till nuvarande tomträttsinnehavare.

Samråd

Mellan den 17 december 2018 och 14 januari 2019 var Elfviks Gård 2 ute på samråd. Planhandlingarna visades på Bibliotekets och stadshusets entréhall.

Tidplan – begränsat förfarande

Observera att tidplanen är preliminär

Planuppdrag: 2017-10-25
Samråd: Mellan den 17 december 2018 till 14 januari 2019
Antagande: 3:e kvartalet 2019
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.

Bakgrund

Start-PM Elfviks Gård 2PDF (pdf, 606.9 kB)

Samrådshandlingar

Handläggare: Charlotta Sundelin, plan- och exploateringsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan