Skriv ut
Dela

Översiktsplan 2012

Översiktsplanen beskriver hur Lidingö ska utvecklas till år 2030. De huvudsakliga målen i översiktsplanen är att värna grönområden, förbättra kommunikationer och främja en långsiktigt hållbar utveckling på Lidingö.

Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner ska ha en översiktsplan enligt plan- och bygglagen. Den anger hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv. I översiktsplanen kan du se var vi föreslår att nya bostads- och handelsområden ska ligga i framtiden.

Vägleder kommunen

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan används som ett strategiskt styrdokument som vägleder kommunen i all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov. Översiktsplan 2012 antogs av kommunfullmäktige i augusti 2012. Antagandebeslutet överklagades men förvaltningsrätten avslog överklagandet. Planen började gälla den 5 mars 2014.

Var kan jag läsa översiktsplanen?

En tryckt version av planen för Lidingö finns att hämta hos Kundcenter i Stadshuset, Lejonvägen 15. Du kan även ta del av den digitala versionen under Mer Information.

Sammanfattning av Översiktsplan 2012
Underlag för Översiktsplan 2012
Till toppen av sidan