Skriv ut
Dela

Stadsutveckling och planer

Vilka stadsbyggnadsprojekt har vi och hur ser översiktsplanen ut? Du kan se vilka detaljplaner som är öppna för synpunkter samt hur och var du kan påverka. Du kan också läsa om nya områden som är under utbyggnad och hitta detaljplanen över din fastighet.

stadsutveckling planer lidingö stad stadsbyggnad

Lidingö utvecklas med flera större stadsbyggnadsprojekt. Stadsbyggnadsprocessen är uppdelad i ett antal separata processer: översiktsplan, detaljplan och byggprojekt.

Översiktsplan

Vi utgår från Översiktsplan 2012 i detaljplaner för användning av mark och vatten i kommunen. Översiktsplanen beskriver hur Lidingö ska utvecklas till år 2030. De huvudsakliga målen i översiktsplanen är att värna grönområden, förbättra kommunikationer och främja en långsiktigt hållbar utveckling på Lidingö.

Detaljplanearbetet sker genom en detaljplaneprocess som väger samman allmänna och enskilda intressen. Detaljplanen ligger sedan till grund för nya byggprojekt i kommunen och styr vad man kan få bygglov för.

De flesta av stadens projekt är i planeringsfasen, vilket är den fas som staden ansvarar för. När byggnationen väl kommit igång tar privata aktörer över.

Till toppen av sidan