Skriv ut
Dela

Stadsutveckling och planer - vi utvecklar och bevarar

Här kan du läsa kommunens översiktsplan och hålla dig informerad om pågående detaljplaneprojekt. Du kan se vilka detaljplaner som är öppna för synpunkter samt hur och var du kan påverka. Du kan också läsa om nya områden som är under utbyggnad och hitta detaljplanen över din fastighet.

stadsutveckling planer lidingö stad stadsbyggnad

Stadsbyggnadsprocessen är uppdelad i ett antal separata processer: översiktsplan, detaljplan och byggprojekt. På de här sidorna presenteras Lidingös framtida utvecklingsprojekt.

Vi utgår alltid från översiktsplanen för Lidingö (2012) när vi detaljplanerar hur vi ska använda vår mark och vårt vatten i kommunen. Detta sker genom en detaljplaneprocess som väger samman allmänna och enskilda intressen.

Detaljplanen ligger sedan till grund för nya byggprojekt i kommunen och styr vad man kan få bygglov för.

De flesta projekt som visas här är i planeringsfasen, vilket är den fas som staden ansvarar för. När byggnationen väl kommit igång tar privata aktörer över.

Till toppen av sidan