Skriv ut
Dela

Nyckelviksskolan

Detaljplanen för Nyckelviksskolan, fastigheten Björkskogen 10 och Bokskogen 4, i stadsdelen Hersby har den 26 mars 2018 antagits av kommunfullmäktige. Detaljplanen vann laga kraft den 23 januari 2019.

nyckelviksskolan lidingö

 

Granskningshandlingarna genomgick ytterst små revideringar, vilka framgår av granskningsutlåtandet.

Syfte och innehåll

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av Nyckelviksskolans lokaler inom fastigheten Björkskogen 10 samt att möjliggöra bostadsändamål på fastigheten Bokskogen 4.

Detaljplanen ska skydda den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen inom fastigheterna Björkskogen 10 och Bokskogen 4.

Samråd

Samråd pågick 9 mars–27 april 2017.

Granskning

Mellan den 8 november och 6 december 2017 var detaljplanen för Nyckelviksskolan ute på granskning.

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 26 mars 2018. Planen har överklagats.

Tidplan

Observera att tidplanen är preliminär.

Planuppdrag: 2012-03-05
Samråd: 9 mars-27 april 2017
Granskning: 8 november - 6 december 2017
Antagande: 26 mars 2018
Laga kraft: detaljplanen vann laga kraft den 23 januari 2019

Mer information

Bakgrund:
Start-PMPDF (pdf, 1 MB)
Samråd:
Samrådsredogörelse
PDF
(pdf, 466.9 kB)
Granskning:

Planbeskrivning granskningPDF (pdf, 7.2 MB)
Plankarta granskning
PDF
(pdf, 772.4 kB)GranskningsutlåtandePDF (pdf, 182 kB)

Antagande:
Antagandehandlingar Nyckelviksskolan (Björkskogen 10 och Bokskogen 4)PDF (pdf, 8.1 MB)

Handläggare: Per Wilhelmsson, plan- och exploateringsenheten

 

Till toppen av sidan