Skriv ut
Dela

Bassängbad

Bassängbad för allmänheten finns både inomhus och utomhus på ön. Vissa kursgårdar har även bassänger eller pooler för gästerna.


Vattenprover tas regelbundet på baden för att säkerställa vattenkvaliteten och för att kontrollera anläggningens reningsfunktion. Verksamheterna tar själva vattenproverna. Miljö- och stadsbyggnadskontoret gör sedan 2009 stickprovskontroller.

Kvalitet och provtagning

Provtagning görs av bakteriehalten och det görs även en kemisk analys av badvattnet.

Vattnet klassas som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt utifrån halten bakterier i vattnet. Skulle ett prov visa sig vara tjänligt med anmärkning eller otjänligt tas ett nytt prov omgående.

Den kemiska analysen visar bland annat pH-halt och klorhalt och är främst ett test på om anläggningens rening fungerar och om den sköts på ett bra sätt.

Höga halter av kväve, från urin och svett i badvattnet, reagerar med klor och kan ge höga halter av ämnen som kan reta luftvägarna och i värsta fall orsaka andnöd och kräkningar. Badgäster ska alltid vara noga med att duscha och tvätta håret innan bad och använda rena badkläder. Glöm inte att ta en "toalettpaus" då och då om du badar med små barn. Duschutrymmen  och omklädningsrum ska hållas rena så att inte smuts förs med ner i badvattnet.

Ansvarig

Verksamhetsutövaren har ansvaret för badvattnets kvalitet och skötsel och ansvarar även för att provtagning sker i enlighet med deras egentillsyn.

Har du synpunkter på ett bad ska du i första hand kontakta den som driver verksamheten. Du kan även vända dig till miljö- och stadsbyggnadskontoret som har tillsyn över baden.

Till toppen av sidan