Skriv ut
Dela

Skogsvård

På Lidingö bevaras skogen långsiktigt och utvecklas med ett rikt växt- och djurliv, den är tillgänglig och erbjuder fina rekreationsmöjligheter.

Skogsvården miljömärkt

Lidingö stad har miljöcertifierat skogsskötseln enligt den internationella FSC®-standarden (Forest Stewardship Council®) och ingår under Grönt Paraplys gruppcertifikat som har licensnummer FSC C006219.

Nyckelbiotoper i skogen

Nyckelbiotoper kallas områden i skogsmark med särskilt höga naturvärden där du kan hitta sällsynta så kallade rödlistade arter eller signalarter. Det finns 17 nyckelbiotoper på Lidingö och dessutom ytterligare fyra naturvärdesobjekt. Nyckelbiotoperna redovisas i Lidingös översiktsplan.

Till toppen av sidan