Skriv ut
Dela

Parker och grönytor

Plantering i urnor hösten 2017

Våra blomsterurnor

Staden har blomsterurnor med årstidsanpassade blomsterarrangemang som du kan njuta av i Lidingö centrum och på stadsdelstorgen i Torsvik, Baggeby, Larsberg och på Källängstorget och Breviks torg.

Våra träd

Du som privatperson får plocka frukt, fallfrukt och bär från träd och buskar på stadens mark, men inte från träd och buskar som står på förskole- eller skolområden. Den frukten är reserverad för skolverksamheten. Du får inte heller använda det du plockar för kommersiellt bruk.

Lidingö stad har valt att tydliggöra vilka riktlinjerPDF (pdf, 199.6 kB) som gäller för våra träd och utifrån vilka kriterier vi värderar dem. Bedömningen att fälla friska träd är mycket restriktiv. Träd får inte fällas endast på grund av att löv eller barr blåser in från kommunal mark in på privat fastighetsmark eller att de ger oönskad skugga eller skymmer utsikt.

Siktskymmande växtlighet

Vid risk för fara gällande träd och vegetation, exempelvis ett träd som håller på att falla över en väg, kan du göra en felanmälan här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som fastighetsägare har också ett stort ansvar. Ett sätt att minska antalet olyckor är att se till att växtligheten på din tomt inte utgör en olycksfaktor.

Tänk på att:

  • Häckar, buskar och liknande inte får skymma sikten för bilförare och andra trafikanter som närmar sig vägkorsning där du bor.
  • Tomthäcken klipper du ner till 80 centimeter över vägen, minst 10 meter i vardera riktningen.
  • För att fotgängare ska kunna passera riskfritt på gångbanan klipper du ner utstickande trädgrenar så att det är fritt 2,5 meter uppåt.
  • För att fordon ska kunna passera utan hinder eller skymd sikt ska utstickande trädgrenar klippas bort så att det är fritt minst 4,7 meter över körbanan.
  • Grenar som skymmer gatubelysning, vägmärken eller gatunamn ska klippas bort.
  • Om olyckan skulle vara framme kan du ställas till svars enligt Plan- och bygglagen.

Röjning på stadens mark

Vid eventuella önskemål om nedtagning av träd eller röjning av vegetation på stadens mark, som inte är akut, kan du använda blanketten: Önskemål om röjning på stadens mark.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På hösten ska önskemålet skickas in senast den 15 september för att vi ska kunna utföra en eventuell åtgärd tidigast nästkommande vår. På våren ska önskemålet skickas in senast den 15 mars för att vi ska kunna utföra en eventuell åtgärd tidigast nästkommande höst.

Trädplan

Staden har tagit fram en trädplan som ger förslag på skötsel och förnyelse av stadens alléer, träd i torgmiljö och fruktträd bland annat. Här kan du läsa mer om vår trädplan för Lidingö.PDF (pdf, 12.9 MB)

Till toppen av sidan