Skriv ut
Dela

Naturområden

Visste du att Lidingö har en egen skärgård utanför Sandhamn i Stockholms skärgård? Lidingös naturområden omfattar bland annat  naturreservat, forngravar och lövskogslund med naturstig.

I Naturkartan finns information om Lidingös naturområden.

Naturkartan Lidingölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Långängen-Elfviks naturreservat


Hela Kottlasjön och Långängen i mitten av södra Lidingö och det öppna jordbrukslandskapet och Elfviks gård på Elfvikslandet på nordöstra ön ingår i Långängen-Elfviks naturreservat. Detta garanterar dig fantastiska områden för friluftsliv och bevarar värdefull flora och fauna, Kottlasjön och landskapsbilden på Elfvik som är ett riksintresse.

Kopplingstvånget för hundar gäller i reservatet förutom på Elfvikslandet.

Långängen-Elfviks naturreservatPDF (pdf, 7.3 MB)

Ängsmarksinventering för ElfvikslandetPDF (pdf, 340.4 kB)

Kappsta naturreservat


I Kappsta på södra Lidingö finner du ett rikt och värdefullt växt- och djurliv. Du promenerar genom området på en enkel stig och här finns också rastplats och soliga klippor med vacker utsikt mot havet.

Kappsta har en historisk anknytning till Raoul Wallenberg och hans familj. Informationstavla finns på platsen över hans barndoms somrar.

I Kappsta måste du koppla hunden och du får inte ankra med båt under en längre tid än två dygn.

Kappsta naturreservat PDF (pdf, 257.7 kB)

Forngravar

Enligt Riksantikvarieämbetets inventering finns omkring 25 fornlämningar på Lidingö. Gravfälten är de mest omfattande. Gravarna ligger vackert i naturen och i varje område kan du läsa om platsen på uppsatta informationsskyltar.

Ta gärna en tur till de forntida gravområdena på Lidingö:

Lövskogslund i Ekbacken, naturstig


Området ligger på södra delen av Lidingö mellan bebyggelsen i Larsberg och Brostugevägen mot Lilla Värtan. Du kan gå naturstigen genom Ekbackens lövskog och läsa om den lummiga lunden på uppsatta informationsskyltar. Stigen är cirka 600 meter lång.

Området har ett rikt växt- och djurliv och längs stigen kan du se några av Lidingös äldsta ekar och vackra hasselbestånd.

Ekbackens lövskogslundPDF (pdf, 676.8 kB).

Det finns många mäktiga så kallade jätteekar på Lidingö. Du hittar en vid Kyrkvikens norra strand. Den är ett naturminne och har ett särskilt skydd.

Björkskär

Du kan inte åka reguljärbåt till Björkskär och Lidingös skärgård, men du är välkommen med egen båt till öarna som ligger cirka tio sjömil nordost om Sandhamn.

Lidingös skärgård och BjörkskärPDF (pdf, 253.2 kB)

Till toppen av sidan