Skriv ut
Dela

Grönplan för Lidingö

Södergarn

Grönplanen ska ge en överblick över sambanden mellan olika områden och grönstrukturen som helhet.

Grönplanen antogs i september 2014 och är ett komplement till översiktsplanen.

Syfte

Grönplanen ska ge en överblick av grönstrukturen som helhet och är ett användbart verktyg för planering och förvaltning av Lidingös grönområden.

Grönplanen ger riktlinjer för hur landmiljöer ska bevaras och utvecklas för människor och den biologiska mångfalden.

Mål

Grönplanen har följande tre mål.

1 Lidingöborna har en god tillgång till parker och natur av god kvalitet i en sammanhängande grönstruktur.

2 Lidingö har en långsiktig fungerande grön infrastruktur med rikt och livskraftigt växt- och djurliv.

3 Lidingö har en stark identitet och attraktionskraft genom sina gröna kulturmiljöer och sin landskapskaraktär.

Grönplanen omfattar både kommunal och privat mark vad gäller landområden inom kommungränsen.

Grönplan 2014PDF (pdf, 6.4 MB)
Grönplanens åtgärdsförslag PDF (pdf, 1.1 MB)

Inventeringar och analyser

Ett antal inventeringar och analyser har genomförts i samband med grönplanen. Vi har genom dessa skapat oss kunskap om de ekologiska värdena och om vilka platser som är viktiga för lidingöborna. Länkar till utförda inventeringar och analyser hittar du här nedan.

LandskapsanalysPDF (pdf, 4 MB)
Grod och kräldjursinventeringPDF (pdf, 3.7 MB)
Gröna kulturmiljöerPDF (pdf, 60.5 MB)
SociotopkartaPDF
(pdf, 22.5 MB)
Mölna kvarndamm
PDF
(pdf, 11.4 MB)BreviksdammenPDF (pdf, 9.6 MB)
Rudbodakärret
PDF
(pdf, 7.1 MB)Västra långängskärretPDF (pdf, 1.8 MB)
Lavar och svampar på jätteträd av ekPDF (pdf, 20.7 MB)
FladdermusinventeringPDF (pdf, 5.2 MB)

Kontakt
Till toppen av sidan