Skriv ut
Dela

Blåplan för Lidingö

Hustegafjärden

Blåplan för Lidingö är ett komplement till stadens översiktsplan. Blåplanen ska användas vid planering och vid förvaltning av Lidingö stads vatten och stränder, men den är även tänkt att vara ett kunskapsunderlag för andra som är intresserade av Lidingös  kustvatten, sjöar, vattendrag och stränder.

Blåplanen uppdelad i kapitel (lättare att ladda hem).
InledningPDF (pdf, 1.4 MB)
Mål 1PDF (pdf, 2 MB)
Mål 2PDF (pdf, 1 MB)
Mål 3PDF (pdf, 2.7 MB)
StrategierPDF (pdf, 751.2 kB)
RiktlinjerPDF (pdf, 758.9 kB)
ÅtgärderPDF (pdf, 521.3 kB)
Begrepp och ReferenserPDF (pdf, 89.3 kB)
Bilaga Naturvärdesklassade vattenmiljöerPDF (pdf, 1.7 MB)

Hela blåplanen
Blåplan för LidingöPDF (pdf, 19.4 MB)

Syftet med blåplanen

Syftet med blåplanen är att bevara och utveckla Lidingös kustvatten, sjöar, vattendrag och stränder. I blåplanen presenteras tre övergripande mål och generella strategier, men också mer konkreta riktlinjer och åtgärder för att nå målen.

Inventeringar och utredningar

I arbetet med att ta fram en blåplan har inventeringar och utredningar utförts. Flera av dem finns sammanställda i rapporter som innehåller mer fördjupande information än själva blåplanen.

Inventering av Lidingös kustvatten 2015PDF (pdf, 6.2 MB)

Inventering av Lidingös sjöar och vattendrag 2015PDF (pdf, 4 MB)

Undersökning av fosfor i Kottlasjöns botten 2015PDF (pdf, 875.7 kB)

Fisksamhällen, växtplankton och miljögifter i Lidingös sjöar 2016PDF (pdf, 4.7 MB)

Extern fosforbelastning på KottlasjönPDF (pdf, 1.4 MB)

Kottlasjön - mot god ekologisk statusPDF (pdf, 397.2 kB)

Flera av rapporterna som togs fram i arbetet med Lidingös grönplan har också använts som underlag till blåplanen.

Kontakt
Till toppen av sidan