Skriv ut
Dela

Ta gärna med hunden - men håll koll

Hundar ska hållas kopplade inom torg och parker, kyrkogårdar, lekparker och bollplaner. För naturreservaten Långängen-Elfvik och Kappsta gäller kopplingstvång för hundar hela året.


Ta gärna med dig hunden i naturen, men för att skydda vilda däggdjur, fåglar och barn är kraven på hundägarna stora. Tänk också på att många är hundrädda eller allergiska.

Hundar ska hållas kopplade inom torg, parker, lekparker och naturreservat

På Lidingö gäller att hundar ska hållas kopplade inom torg och parker samt anlagda lekplatser och bollplaner (Lidingö stads författningssamling, allmänna lokala föreskrifter, §14).

För naturreservat gäller kopplingstvång för hundar hela året. Det betyder att din hund alltid ska vara kopplad i naturreservaten Långängen-Elfvik och Kappsta. I området öster om Furutorp ska du hålla hunden under extra stor uppsikt och hindra den att springa lös sommartid - 1 mars till 20 augusti - vilket även gäller på annan plats i naturen (lag om tillsyn över hundar och katter §16, 2007:1150).

Hundförbud

Du får inte ta med hunden i de belysta motionsspåren vid Stockby motionsgård. Inte heller får hunden vara med på Lidingös offentliga badplatser under badsäsongen, 1 maj till 30 september.

Extra stor uppsikt sommartid

Mellan 1 mars och 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Detta framgår av §16 i lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150). Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

Naturvårdsverkets myndighetstolkning av lagen är att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa under tiden 1 mars till 20 augusti. I praktiken får hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel.

Lagens syfte är att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar. De marker som lagen syftar på är praktiskt taget all naturmark, även större parker och liknande.

På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om regler kring att hålla din hund lös i naturenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Full kontroll även annan tid på året

Även annan tid på året måste hunden hållas under sådan tillsyn att den hindras från att förfölja vilt. Det innebär att hunden får vara lös inom synhåll, förutsatt att du helt säkert kan stoppa den eller kalla in den om den stöter på ett vilt djur. Om du inte kan det ska hunden gå i koppel. En lösspringande hund i naturen får kopplas av en jakträttshavare. Det är ofta markägaren, eller någon som företräder henne eller honom.

En hundägare har ett strikt ansvar att hunden inte orsakar ”skador eller avsevärda olägenheter”. Det gäller inte bara vilt utan även till exempel betande tamdjur. Även en hund som inte biter djuren, utan bara jagar dem i en hage, är ett exempel på en skada eller olägenhet.

Till toppen av sidan