Skriv ut
Dela

Din bostadsmiljö

En bra bostadsmiljö betyder mycket för vårt välmående. Därför finns det bestämmelser i lagar och regler om hur vår bostadsmiljö ska vara. Ansvaret för bostadsmiljön ligger hos fastighetsägaren.


Den miljö vi omger oss med och kanske främst inomhusmiljön i våra bostäder, skolor och andra lokaler, har avgörande betydelse för att vi ska få vara friska och må bra. En stor del av tiden tillbringar vi människor inomhus. Därför är det viktigt att vi bl.a. har en bra luftkvalitet inomhus och att vi slipper störande ljud och lukter.

Om du bor i lägenhet och har problem med inomhusmiljön ska du i första hand kontakta din hyresvärd. Det är alltså fastighetsägaren som ska utreda och åtgärda störningar i form av felaktig temperatur, fukt- och mögelskador eller buller från fastigheten. Om du är villaägare är det du själv som ansvarar för din bostadsmiljö och eventuella undersökningar som kan behövas.

Om du har frågor om din bostadsmiljö kan du kontakta oss på miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Till toppen av sidan