Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Riksintresse: Kommunikationer

I översiktsplanen anges hur riksintressen ska tillgodoses. Trafikverket har pekat ut Lidingöbron, Stockholms hamn och farleder som riksintressen för kommunikationer.

Vad säger Översiktsplan 2012?

Lidingöbron

Lidingöbron är av riksintresse med hänvisning till dess särskilda betydelse för regional trafik. Trafikverket räknar bron till det primära vägnätet som utgörs av vägar med stora resenärsströmmar med bil och buss. Riksintresset består i att värna nätets kapacitet och minimera dess störningskänslighet. Lidingöbron sträcker sig över kommungränsen mellan Lidingö stad och Stockholms stad.

Stockholms hamn

Värtahamnen, Frihamnen, containerterminalen och Loudden ingår i Stockholms hamn, som är av riksintresse. För containerverksamheten är omlokalisering till Nynäshamn beslutad och för Loudden anger Stockholms stads översiktsplan att oljehanteringen på sikt ska ersättas av bostadsbebyggelse. För Värtahamnen och Frihamnen planeras hamnverksamheten att fortgå under överskådlig tid.

Farleder

Huvudfarleder är av riksintresse om de leder till hamn som är av riksintresse. Inom Lidingö stad finns tre huvudfarleder till riksintresset
Stockholms hamn:

  • 539 Stockholm, Värmdö Garpen (sträckan Lagnögrund-Höggarn)
  • 540 Stockholm, Stockholms ström (sträckan Fjäderholmarna-Stadsgården)
  • 541 Stockholm (sträckan Kanholmsfjärden-Värtahamnen)

Mer information

För att läsa mer om riksintresset kommunikation, se sidorna 86-88 i översiktsplanen.

Mer information i webbkartan finns här: Riksintresse - Kommunikationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Till toppen av sidan