Skriv ut
Dela

Riksintressen

Området Bygge och Bo är ett riksintresse på Lidingö.

På Lidingö finns tre kulturmiljöer som är av riksintresse. Ett riksintresse är ett geografiskt område som är av nationell betydelse.

Området kan vara viktigt av olika skäl. Där kan till exempel finnas naturvärden eller kulturvärden som är så ovanliga att de gör området viktigt för hela landet.

Ett riksintresse kan också vara ett område som är viktigt för att det ska användas till exploatering, till exempel för vägar eller järnvägar. Både mark- och vattenområden kan pekas ut som riksintressen.

Läs mer om :

Lidingös riksintressen är:

  • Grönstakolonin Grönstakolonin från 1910 räknas som Sveriges första sportstugeområde. Området har mycket av sin ursprungliga prägel i behåll.
  • Bygge och Bo i stadsdelen Bo Ett område som planerades och uppfördes till Stockholms byggnadsingenjörers utställning "Bygge och Bo" 1925. Arkitekturen är enhetlig i en klassicistisk stil, som har kommit att bli populär i Sverige.
  • Farleden mellan Lidingö och Nacka (Norra Boo-Vaxholm-Oxdjupet-Lindalssundet) Farledsmiljön utmed inloppet till Stockholm via Vaxholm speglar skärgårdens betydelse för huvudstadens sjöfart, livsmedelsförsörjning och rekreationsliv. Den speglar levnadsbetingelserna för innerskärgårdens befolkning alltsedan medeltiden.

På Stockholms länsmuseums webbplats finns en utförligare beskrivning.länk till annan webbplats

Totalt finns ungefär 1700 områden av riksintresse i Sverige.

Till toppen av sidan