Råttor i avloppsnätet

Om du har problem med råttor som kommer in i bostaden via avloppsnätet eller uppmärksammar råtthål i närheten av en kommunal avloppsledning kan du anmäla detta till oss.

Råttor är ett skadedjur och de förökar sig i stort antal där det finns sopor och annan mat. De tar sig lätt fram i rör och avloppssystem under marken och kan ställa till problem genom att angripa avloppsledningar i plast eller, i sällsynta fall, ta sig upp i bostäder via avloppsledningar.

Om du är fastighetsägare

Du som fastighetsägare har ett eget ansvar att hålla din bostad fri från råttor. (I en bostadsrättsförening är det styrelsen som har det huvudsakliga ansvaret.) 

Vid akuta problem bör du kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera om det ingår en skadedjursförsäkring i din hemförsäkring. Försäkringsbolaget bör sedan kunna rekommendera ett skadedjursbolag som kan göra en inspektion i din bostad. Om du inte har någon skadedjursförsäkring får du kontakta ett skadedjursbolag på egen hand.

Om du är hyresgäst

Om du hyr din bostad är det din hyresvärd som bär ansvaret för att hålla bostaden skadedjursfri. Om hyresvärden inte åtgärdar problemet kan du anmäla detta till Miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Förebygg problem med råttor

  • Installera något form av råttstopp i avloppsledningen. Det finns olika varianter av råttstopp. Kontakta ett skadedjursbolag för mer information. 
  • Ta bort avloppsledningar på din tomt som inte har någon funktion. 
  • Fyll vattenlåsen i dina golvbrunnar med vatten. 
  • Se till att brunnar och avloppsledningar inne på tomten är ordentligt täta. En råtta kan ta sig in genom ett hål som är endast 20 mm i diameter. 
  • Kontrollera att ingångar för rör och ledningar är täta, till exempel i skåpen under diskbänken. Täta med stålull och se till att det sitter ordentligt fast, eller såga till en ring av stålplåt och fäst runt röret med skruvar. 
  • Förse golvbrunnar med metallgaller, fastskruvat i golvet. 
  • Spola aldrig ner fett i avloppet! Nerspolad mat och fett i avloppet lockar till sig råttor.

Mer om skadedjur och råttor

Anmäl råttor i avloppsnätet

Om du har problem med råttor som kommer in via avloppsnätet in i bostaden kan du anmäla detta till oss via Felanmälan till Lidingö stads VA-enhet, som ansvarar för avloppsnätet fram till tomtgränsen. Innanför tomtgränsen är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för sina rörledningar. Tänk på att det också är viktigt att kontakta ett skadedjursbolag.

Staden ansvarar för att hålla råttbeståndet nere i avloppsnätet och vi använder en miljövänlig metod utan gift. Om du misstänker att det finns råtthål i närheten av en kommunal avloppsledning kan du också anmäla detta till oss via Felanmälan. Råtthål i närheten av avloppsledningar kan innebära att det även finns ett hål i ledningen och därmed en risk för att råttor kan ta sig in i bostaden. 

Kontakt
Till toppen av sidan