Skriv ut
Dela

Vatten och avlopp

Har du frågor om ditt abonnemang eller allmänna frågor om vatten och avlopp? Här hittar du länk till självserviceportalen och kontaktuppgifter till kundtjänst och felanmälan.

Har du någonsin funderat över varifrån ditt kranvatten kommer, vart det tar vägen efter att du använt det eller vilka det är som ser till att avlopp och ledningar fungerar?

Vi ser till att du har vatten i kranen av högsta kvalitet samt att allt dag- och spillvatten tas om hand på ett effektivt och miljösmart sätt, året runt. Detta innefattar exempelvis underhåll och upprustning av pumpstationer, ledningar, tryckstegringar, vattenmätarbyten, anläggning av diken och dagvattendammar. Om du är ansluten till det kommunala vattennätet betalar du en VA-taxa som finansierar detta, skatten du betalar används inte.

Svevia svarar för drift och underhåll

Entreprenören Svevia sköter drift och underhåll av våra anläggningar för dricks-, spill- och dagvatten. I uppdraget ingår service och utbyten av vattenmätare, skötsel av ledningar samt underhåll av tryckstegrings- och pumpstationer samt stadens LTA-pumpar. Svevia ansvarar även för jour och beredskap för vatten- och avloppsverksamheten. 

Enskild vattenförsörjning och avloppshantering

Vid frågor om enskild vattenförsörjning eller enskild avloppshantering kontaktar du miljö- och stadsbyggnadskontoret, telefon: 08-731 30 00 eller e-post: miljo.stadsbyggnad

Till toppen av sidan