Skriv ut
Dela

Vatten och avlopp

Har du frågor om ditt abonnemang eller allmänna frågor om vatten och avlopp? Här hittar du länk till självserviceportalen och kontaktuppgifter till kundtjänst och felanmälan. Som kund kan du registrera dig för att få sms vid avbrott i vattenleveransen.

Har du någonsin funderat över varifrån ditt kranvatten kommer, vart det tar vägen efter att du använt det eller vilka det är som ser till att avlopp och ledningar fungerar?

Vi ser till att du har vatten i kranen av högsta kvalitet samt att allt dag- och spillvatten tas om hand på ett effektivt och miljösmart sätt, året runt. Detta innefattar exempelvis underhåll och upprustning av pumpstationer, ledningar, tryckstegringar, vattenmätarbyten, anläggning av diken och dagvattendammar. Om du är ansluten till det kommunala vattennätet betalar du en VA-taxa som finansierar detta, skatten du betalar används inte.

Entreprenören Svevia sköter drift och underhåll av våra anläggningar för dricks-, spill- och dagvatten. I uppdraget ingår service och utbyten av vattenmätare, skötsel av ledningar samt underhåll av tryckstegrings- och pumpstationer samt stadens LTA-pumpar. Svevia ansvarar även för jour och beredskap för vatten- och avloppsverksamheten.

Få sms vid vattenstörningar

Som befintlig kund för va- och avfall kan du registrera dig för att få sms vid akuta avbrott  i vattenleveransen. Vid en störning får du då en första information via sms. Där framgår att det är problem med vattenleveransen i ditt område och vår beräknade åtgärdstid. Vill du sedan följa händelseutvecklingen hänvisar meddelandet till en sida om driftstörningar på vår webbplats, där det kommer finnas mer utförlig information och uppdateringar.

Du registrerar dig enklast via mina sidor nedan. I e-tjänsten väljer du "kontaktuppgifter", anger ett mobilnummer och samtycker till att vi skickar sms till dig.  


Till toppen av sidan