Stadsmiljöpriset

På Lidingö finns avtryck av många stora svenska arkitekter, både dåtida och nutida. Lidingö stadsmiljöpris delas ut för att skapa engagemang kring god arkitektur och stadsplanering.

Dalénumkajen. Foton: Kaj Poikela

Stadsmiljöpriset delas ut vartannat år. Syftet är att uppmärksamma arkitekturens och stadsutvecklingens betydelse för Lidingö. Med priset uppmärksammas också arkitekters och enskilda fastighetsägares insatser och deras betydelse för utvecklingen av ett attraktivt Lidingö.

Juryn består av

 • Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande: Fredrik Vinstock
 • En representant från Sveriges arkitekter: Ann Legeby
 • En representant från Lidingö hembygdsförening: Marianne Råberg
 • En erkänd och i dag verksam arkitekt: Fredrik Zachrisson
 • En arkitektstudent från Kungliga Tekniska Högskolan: Buster Rönngren
 • Lidingö stads bygglovchef: Agneta Tarandi

2018 - finalister

Under våren kunde Lidingöborna nominera bidrag till tävlingen. Finalisterna har gemensamt att de är utförda med omsorg om detaljerna och att de alla bidragit på ett positivt sätt till Lidingös stadsmiljö.

 • Dalénumkajen, allmän plats (vinnare)
 • Tåteln 6
 • Kvarnlyckan 4

2018 års finalister till Stadsmiljöpriset: Dalénumkajen, Tåteln 6 och Kvarnlyckan 4

Dalenumkajen, allmän plats - vinnare

Dalénumkajen, allmän plats

Lidingös stadsmiljöpris 2018 gick till Dalénumkajen. Vinnaren fick över hälften av rösterna från Lidingöborna. Dalénumkajen fick ta emot plakett och diplom vid en prisutdelningsceremoni i Lidingö stadsbibliotek den 14 november 2018.

Omröstning pågick under september och halva oktober. 444 röster kom in till staden, Dalénumkajen fick drygt hälften av dem, 260 stycken.

Juryns motivering

En kaj skapad för möten och rekreation och som relaterar till Lidingös historiska epoker; som skärgårdsmiljö och som industrimiljö. De generösa kajytorna skapar ett nytt och lättillgängligt vattennära stadsrum för vistelse och samvaro. Soltrappor vända mot havet kopplar kajstråket till de något högre liggande gröna och välgestaltade bostadsgårdarna.

Aktörer Dalénumkajen

Arkitekt/landskapsarkitekt: Ramböll, Ulf Nordfjell
Byggherre: JM AB
Entreprenör: JM Entreprenad AB

Tårteln 6, nybyggt enbostadshus

Juryns motivering:
En nybyggd enfamiljsbostad som presenterar en klassisk villaform men med ett samtida arkitektoniskt uttryck. Huset har en nätt framtoning med finstämt placerade fönster och renodlade materialval. Byggnaden är väl anpassad till terrängen och uppvuxna träd på tomten har bevarats så att huset landar vackert i landskapet.

Aktörer:

 • Arkitekt: Elding Oscarson Arkitekter AB
 • Byggherre: Louise Hamilton och Richard Feigin
 • Entreprenör: Panton fastighetsutveckling AB
Tåteln 6, nybyggt enbostadshus

Tåteln 6, nybyggt enbostadshus

Tåteln 6. Foton: Kaj Poikela

Kvarnlyckan 4, renovering av flerbostadshus

Juryns motivering
Telegrafvillan som uppfördes 1911 i nationalromantisk stil rymde ursprungligen telegraf, telefon och postkontor. Byggnaden har varsamt renoverats och byggts om till bostäder. Genomgående ett fint genomfört hantverk med hänsyn taget till de kulturhistoriska värdena. De gamla originalfönstren har sparats och renoverats till modern standard på ett föredömligt sätt och uppfyller dagens energikrav och bullerreducering. Fasaden har renoverats på ett tidstypiskt sätt både avseende puts och färgskala.

Aktörer:

 • Arkitekt: Arkoplan
 • Ursprunglig arkitekt: Ivar Callmander
 • Byggherre: Villa Kvarnlyckan AB, Monica Sternius
 • Entreprenör: Bruske/Delér Fönsterrenoveringar AB, Ewall Bygg AB

Kvarnlyckan 4. Foton: Kaj Poikela

Kvarnlyckan 4, renovering av flerbostadshus

Kontakt
Till toppen av sidan