Skriv ut
Dela

Kartor

Det krävs olika kartor beroende på vad du vill bygga.

Nybyggnadskarta

Kontakta alltid en bygglovshandläggare innan du beställer, så att de kan avgöra vilken typ av karta du behöver, tel 08-731 33 22. För enklare åtgärder kan det nämligen räcka med ett utdrag ur primärkartan istället för en nybyggnadskarta.

Nybyggnadskartan används för att skapa en situationsplan när du ska ansöka om bygglov. Kartan finns i två olika utföranden, nybyggnadskarta A och nybyggnadskarta B. Båda är giltiga i ett år efter utfärdandet.

Nybyggnadskarta A

Nybyggnadskarta A krävs alltid i samband med nybyggnad. Den innehåller fastighetens mått och läge, planbestämmelser, byggnader, höjdkurvor samt inmätt markhöjd över hela fastigheten, vägar och andra detaljer samt VA-information och en detaljfix. Nybyggnadskartan är ajourhållen, det vill säga vi kommer ut och kompletteringsmäter så att den stämmer med verkligheten.

Giltighetstiden för kartan är ett år efter utfärdandedatumet.

Beställ en Nybyggnadskarta APDF (pdf, 39.3 kB)
Det går också att lämna din beställning i samband med ett besök på bygglovsavdelningen.

Nybyggnadskarta B

Vid mindre tillbyggnad eller garage/komplementbyggnad samt för Attefallshus behöver du nybyggnadskarta B. Den innehåller samma information som nybyggnadskarta A förutom anslutningspunkter till VA. Denna karta endast har inmätt markhöjd på just den del av fastigheten där förändring ska ske, inte över hela fastigheten. Nybyggnadskarta B är ajourhållen, det vill säga att vi kommer ut och kompletteringsmäter så att den stämmer med verkligheten.

När du beställer en nybyggnadskarta B, skicka även en enkel skiss över var på tomten tillbyggnaden ska ske. I dagsläget går det ej att visa på ansökningsblanketten utan du får skicka denna skiss med din beställning till miljo.stadsbyggnad@lidingo.se

Giltighetstiden för kartan är ett år efter utfärdandedatumet.

Beställ en Nybyggnadskarta BPDF (pdf, 39.3 kB)
Det går också att lämna din beställning i samband med ett besök på bygglovsenheten.

Nybyggnadskartorna A och B ritas i skala 1:500 och levereras normalt cirka fyra veckor efter beställning. I de fall fastigheten har osäkra gränser behöver lantmäterimyndigheten först säkerställa gränsens läge, vilket medför att det tar ytterligare lite tid och en kostnad för gränsutredning tillkommer.

Kartutdrag primärkarta C

I vissa fall behöver endast detaljer i primärkartan uppdateras och då kan en enklare karta beställas. Kartan levereras i dwg-format.

Giltighetstiden för kartan är ett år efter utfärdandedatumet.

Kartan beställs på blanketten Beställning av nybyggnadskarta.

Beställ en Primärkarta CPDF (pdf, 39.3 kB)

Kartutdrag primärkarta D

Denna karta är ett bestyrkt utdrag ur primärkartan där endast ett begränsat antal markhöjder har framställts ur digital bildmätning. Karta levereras endast i pdf-format.

Giltighetstiden för kartan är ett år efter utfärdandedatumet.

Kartan beställs på blanketten Beställning av nybyggnadskarta.

Beställ en Primärkarta DPDF (pdf, 39.3 kB)

Generellt utdrag ur primärkartdatabas

Primärkartan används främst för planering, projektering och vid ansökan av enklare bygglov. Kartan innehåller information om fastigheter, byggnader, vägar, höjdkurvor, staket, häckar och andra detaljer, men den är inte ajourhållen (dvs vi kontrollerar inte i fält om kartan stämmer med verkligheten).

Vi levererar ofta kartan digitalt som dxf eller dwg men det går även bra att få den utskriven på papper eller som pdf-fil. Kostnaden för en digital primärkarta beror på filtyp och areal, se länk till taxan.

Behöver du ett utdrag ur primärkartan kan du maila en beställning till miljo.stadsbyggnad@lidingo.se

Du kan även få en karta över din fastighet utskriven på papper eller som pdf. Kontakta kundtjänsten för att beställa denna karta.

Priser

Se här hur mycket kartorna kostar.

Webbkarta

På Lidingös webbkarta kan du läsa och skriva ut detaljplanen som gäller för din fastighet, se fastighetsgränser med mera. Webbkartan är enkel att använda hemifrån men ger dock inte de kartunderlag som behövs när du ska bygga.

Länk till Lidingös webbkartalänk till annan webbplats


Till toppen av sidan