Skriv ut
Dela

Bredband

Du ordnar själv bredband från önskad leverantör.

Privatpersoner och företag på Lidingö kontaktar själva valfri leverantör av bredband. Lidingö stad erbjuder inte kommunalt bredband till privatpersoner eller företag.

Lidingö stad medverkar i planeringen av kabeldragning så att invånare, mark och vägar påverkas i så begränsad omfattning som möjligt. Vi underlättar i möjligaste mån för leverantörer och operatörer som vill erbjuda invånarna kommunalt bredband, så länge det inte innebär extra kostnader för vår verksamhet.

Schakt och trafikanordningsplan

Om bredbandet innebär att leverantören gräver i Lidingö stads mark krävs schakttillstånd, och - vid schaktning och grävning i gata - även en trafikanordningsplan. Detta ska leverantören känna till och ansöka om i god tid innan man påbörjar arbetet.

Till toppen av sidan