Förpackningar och tidningar

Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB, FTI, är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att samla in och återvinna förpackningar och tidningar i Sverige.

FTI ansvarar för öns återvinningsstationer, som är kombinerade insamlingsplatser för förpackningsmaterial, returpapper, batterier, glas och textilier. Staden upplåter mark till stationerna och FTI ansvarar för drift och skötsel av stationerna.

OBS! Återvinningsstationerna är enbart till för hushållen.

Det finns massor av intressanta fakta, information och filmer om återvinning på FTI:s webbplats. FTI:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detta kan du lämna på återvinningsstationen

 • Glas, färgat och ofärgat kan även lämnas på Friggavägen/Lejonvägen, Jupitervägen, Skärsätra torg och Torsvikssvängen
 • Papper
 • Kartong
 • Metall och aluminium
 • Hårdplast
 • Mjukplast, läggs i samma behållare som övrig plast
 • Tidningar
 • Textilier
 • Småbatterier

Detta lämnas inte på återvinningsstationen

Förpackningar och tidningar - Lidingö stad

 • Avfall från verksamheter
 • Restavfall
 • Matavfall
 • Grovsopor
 • Trädgårdsavfall
 • Elavfall
 • Farligt avfall

Lämna synpunkter om städning på återvinningsstationer?

Vill du meddela att någon av behållarna behöver tömmas eller att det behövs städas på en återvinningsstation kan du ringa Förpacknings- och tidningsinsamlingens servicetelefon på 0200-88 03 11 eller höra av dig via deras webbplats. Till servicetelefonen ringer du gratis alla vardagar kl.08.00-20.00 och helger och helgdagar kl.10.00-16.00. FTI:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fastighetsnära tidningsinsamling

Tidningsåtervinning AB, Tåvab, hämtar tidningspapper vid din villa eller radhus. Tåvab anlitar Resta AB som utför själva uppdraget. Staden ansvarar inte för insamlingssystemen för förpackningar och tidningar, utan insamlingen styrs av producentansvaret som utformas och regleras av mål som regeringen bestämmer. På grund av detta kan inte staden styra över försenade hämtningar av tidningar.

Tåvabs hämtschema hittar du på deras webbplats. Tåvabs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor om insamling och fakturering besvaras av Tåvab: info@tavab.se ; tfn 073-910 48 00

Statistik

Under år 2017 återvanns följande mängder via återvinningsstationer och fastighetsnära insamling på Lidingö - siffrorna visar kilo per fast boende invånare (nationellt snitt inom parentes):

 • Glasförpackningar: 23,12 (21,11)
 • Pappersförpackningar: 14,04 (13,2)
 • Plastförpackningar: 5,39 (6,49)
 • Metallförpackningar: 1,28 (1,63)
 • Tidningar och returpapper: 22,73 (21,70)

Som jämförelse publicerar vi även statistiken för år 2016.

 • Glasförpackningar: 22,94 (21,19)
 • Pappersförpackningar: 14,08 (13,24)
 • Plastförpackningar: 5,05 (6,38)
 • Metallförpackningar: 1,17 (1,6)
 • Tidningar och returpapper: 25,61 (23,62)

Insamlingsmängderna ökar för de flesta materialslagen, pappersförpackningar samt tidningar och returpapper utgör undantagen. De sjunkande siffrorna för tidningar kan förklaras med att mängden papperstidningar  i samhället minskar.

Siffror från FTI ABlänk till annan webbplats

Till toppen av sidan