Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Renhållningsordning

Varje kommun är enligt lag skyldig att ha en renhållningsordning. Renhållningsordningen består av två delar: lokala föreskrifter och en styrande avfallsplan.

Lokala föreskrifter

De lokala föreskrifterna gäller specifikt för Lidingö stad och beskriver ansvarsförhållanden för avfallshanteringen samt styrningen av den praktiska hanteringen av avfallet i staden.

Avfallsplan

Avfallsplanen anger målen för avfallet och hur vi ska arbeta strategiskt för att uppnå dem. Planen gäller både avfall som kommunen ansvarar för och avfall där ansvaret ligger hos företag och producenter. Lidingö stads avfallsplan har tagits fram i samarbete med avfallsbolaget Sörab och övriga Sörab-kommuner.

Åtta målområden för avfallshanteringen

 • människan i centrum
 • kvalitet
 • minska avfallets mängd
 • minska avfallets farlighet
 • öka återanvändningen
 • öka materialåtervinningen
 • energiutvinning
 • deponering.

Vägledande för planen är att år 2020 ska:

 • avfallshanteringen vara del av ett hållbart samhälle där människan står i centrum,
 • avfallshanteringen ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan,
 • det avfall som uppkommer vara en resurs och inte ett miljöproblem.

Vill du lämna synpunkter eller veta mer?

Till toppen av sidan