Skriv ut
Dela

Småhus - priser och regler

Avfallstaxan består av följande avgifter:

Fast avgift Den fasta avgiften täcker kostnader för information, administration, kundtjänst, fakturering, planering och miljöarbete. Den täcker även kostnader för Stockby returpark.

Rörlig avgift Den rörliga avgiften täcker kostnader för hämtning och behandling av avfall.

Vad styr avfallstaxans utformning?

Kommunallagen och miljöbalkens kapitel 27 utgör den juridiska grunden för avfallstaxan.

Kommunallagen

Kommunallagen fastställer att de samlade avgifterna inte får överskrida kommunens kostnader för verksamheten och att alla invånare ska behandlas lika.

Renhållningsordning

Varje kommun ska ha en så kallad renhållningsordning  med föreskrifter och en styrande avfallsplan. I föreskrifterna kan du läsa om förutsättningarna för en sund avfallshantering utifrån våra lokala villkor. Renhållningsordning

Avfallsplanen är gemensam för Lidingö och åtta andra norrortskommuner. Avfallsplan 

Till toppen av sidan