Skriv ut
Dela

Avfallstaxan 2013-2017

OBS! Taxan som visas på den här sidan gällde fram till och med 171231.

Information om nya avfallstaxan som gäller från och med 180101 hittar du här

Den samlade årsavgiften för sophämtning består av en fast avgift, en rörlig avgift och eventuella tilläggsavgifter (se taxedokumentet).

De vanligaste avgifterna ser du nedan. Samtliga avgifter visas inklusive moms.

Fast avgift

Den fasta avgiften tas ut som en avgift per kundkategori och utifrån graden av nyttjande av de olika tjänsterna. Avgifterna anges i kronor per hushåll/verksamhet/år.

 

Kundkategori

kr per år

inkl moms

Småhus/hushåll

827

Fritidshus/hushåll

701

Flerbostadshus/lägenhet

591

Verksamhet/anläggning

441

 

Rörlig avgift:

Den rörliga avgiften täcker kostnaden för insamling och behandling av hushållsavfall. Avgiften anges i kronor per kärl/behållare och antal hämtningar per år.

 

Småhus per abonnemang och år (inkl moms)

Hämt-

intervall

/kärl

Var 7:e dag

52 ggr/år

Var 14:e dag

26 ggr/år

Var 28:e dag

13 ggr/år

Matavf 140 liter

410

0

X

190 liter

2 610

1 155

578

240 liter

2 621

1 311

656

370 liter

3 487

1 744

873

660 liter

5 185

2 594

1 298

 

* Endast möjligt vid utsortering av matavfall via central insamling eller godkänd hemkompostering eller vid användning av avfallskvarn.  

 

Fritidshus per abonnemang och år (inkl moms)

Hämt-

intervall

/kärl

Var 7:e dag

26 ggr/år

Var 14:e dag

13 ggr/år

Var 28:e dag

7 ggr/år*

Matavf 140 liter

205

0

X

190 liter

1 155

578

289

240 liter

1 311

656

328

370 liter

1 744

873

436

660 liter

2 594

1 298

649

 

* Endast möjligt vid utsortering av matavfall via central insamling eller godkänd hemkompostering eller vid användning av avfallskvarn.  

 

Flerbostadshus och verksamheter per abonnemang och år (inkl moms)

Hämt-

intervall

/kärl

1 ggr/vecka

52 ggr/år

2 ggr/vecka

104 ggr/år

3 ggr/vecka

156 ggr/år

Matavf 140 liter

flerbostadshus

410

X

X

Matavf 140 liter

verksamheter

1 386

2 773

X

190 liter

2 610

6 030

9 189

240 liter

2 621

6 056

9 228

370 liter

3 487

8 055

12 274

660 liter

5 185

11 977

18 251

 

  

 

Till toppen av sidan