Skriv ut
Dela

Avfallstaxan

Den samlade årsavgiften för sophämtning består av en fast avgift, en rörlig avgift och eventuella tilläggsavgifter (se taxedokumentet). De vanligaste avgifterna visas i tabellerna här nedan - samtliga avgifter visas inklusive moms.

Avgifterna gäller från och med 180101. Vill du jämföra avgifterna med de som gällde före detta datum så hittar du avfallstaxan för 2013-2017 via länken under rubriken Mer information längst ner på den här sidan.

Fast avgift

Den fasta avgiften tas ut som en avgift per kundkategori och utifrån graden av nyttjande av de olika tjänsterna. Avgifterna anges i kronor per hushåll/verksamhet/år.

 

Kundkategori

kr per år

inkl moms

Småhus/hushåll

827

Fritidshus/hushåll

701

Flerbostadshus/lägenhet

591

Verksamhet/anläggning

441

Storholmsöarna/hushåll

875

 

Rörlig avgift:

Den rörliga avgiften täcker kostnaden för insamling och behandling av hushållsavfall. Avgiften anges i kronor per kärl/behållare och antal hämtningar per år.

 

Småhus per abonnemang och år (inkl moms)

Hämt-

intervall

/kärl

Var 7:e dag

52 ggr/år

Var 14:e dag

26 ggr/år

Var 28:e dag

13 ggr/år

Matavf 140 liter

410

0

X

190 liter

2 203

991

496

240 liter

2 402

1 081

540

370 liter

3 341

1 504

752

660 liter

4 918

2 213

1 106

 

* Endast möjligt vid utsortering av matavfall via central insamling eller godkänd hemkompostering eller vid användning av avfallskvarn.  

 

Fritidshus per abonnemang och år (inkl moms)

Hämt-

intervall

/kärl

Var 7:e dag

26 ggr/år

Var 14:e dag

13 ggr/år

Var 28:e dag

7 ggr/år*

Matavf 140 liter

205

0

X

190 liter

1 144

572

305

240 liter

1 248

624

333

370 liter

1 735

868

463

660 liter

2 553

1 276

681

 

* Endast möjligt vid utsortering av matavfall via central insamling eller godkänd hemkompostering eller vid användning av avfallskvarn.  

 

Flerbostadshus och verksamheter per abonnemang och år (inkl moms)

Hämt-

intervall

/kärl

1 ggr/vecka

52 ggr/år

2 ggr/vecka

104 ggr/år

3 ggr/vecka

156 ggr/år

Matavf 140 liter

0

410

X

190 liter

2 203

5 303

9 189

240 liter

2 402

5 782

9 228

370 liter

3 341

8 042

12 274

660 liter

4 918

11 836

18 251

 

  

 

Till toppen av sidan