Skriv ut
Dela

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall kan du kompostera, lämna på Södergarns kompost- och flisanläggning eller låta hämta mot beställning.

Trädgårdsabonnemang 2018

Du kan  teckna ett abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall varannan vecka eller en gång per månad. Du får då ett 370-literskärl att samla trädgårdsavfallet i. Vi tömmer kärlet under växtsäsongen, cirka 15 april-15 november.

Kärlet ska ställas ut senast kl 06.30 den dag du har hämtning. Det går även att beställa en budad hämtning av trädgårdsavfall via teknik- och fastighetsförvaltningens kundtjänst.

När hämtar vi ditt trädgårdsavfall?

Vill du veta vilken dag som vi kommer och tömmer ditt kärl? Logga in på vår självserviceportal och välj hämtschema i menyvalet. Det går bara att hämta hämtschema för en tjänst i taget. 

Södergarns kompost- och flisanläggning

På Södergarns kompost- och flisanläggning kan du som bor på ön kostnadsfritt lämna löst trädgårdsavfall. Grenar med en diameter på mer än en centimeter sorteras för sig för flisning. Fallfrukt, löv, klippt gräs och kvistar lämnar du i den stora trädgårdsavfallshögen. Trädgårdsavfall som lämnas på Södergarns kompost- och flisanläggning får inte vara packat i säckar.

Stockby returpark

På  Stockby returpark kan du lämna mindre mängder trädgårdsavfall (max en säck). 

Trädgårdskompost

En trädgårdskompost gör du enkelt av exempelvis kompostgaller. Du kan lägga ner allt avfall som kommer från trädgården, men inte hushållsavfall.  En välskött kompost ska i stort sett inte lukta alls.

Placera komposten så att din granne inte störs. Kontakta gärna din granne innan du placerar en kompost vid exempelvis din tomtgräns.

Eldning av trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall får du bara elda i undantagsfall. Läs om vad som gäller för eldning av trädgårdsavfall här.

10 skäl att inte slänga trädgårdsavfall i naturen

  1. Du gör dig skyldig till nedskräpning
  2. Trädgårdsväxter sprids till naturen och naturlig balans störs
  3. Förlust av värdefullt kompostmaterial till biogas
  4. Förlust av värdefullt flismaterial till värmeverk
  5. Det ser tråkigt ut
  6. Täta nässelsnår kan bildas på grund av höga kvävenivåer
  7. Inhemska arter kan trängas undan
  8. Kan dra till sig råttor och andra skadedjur
  9. Dålig lukt kan uppstå
  10. Högar med trädgårdsavfall kan stimulera tippning av annat avfall
Till toppen av sidan