Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Projektörer

Här hittar du information om sådant som är viktigt att tänka på vid nybyggnation och vid ombyggnation av bostadshus eller andra byggnader där hushållsavfall kommer att genereras.

När du bygger och restaurerar avfallsutrymmen ska du ta hänsyn till följande:

  • Kontakta staden innan bygglovet är klart. Vi kan då hjälpa er med dimensionering och lämpliga system.
  • Ha god tillgänglighet för både hämtpersonal och avfallslämnare
  • Ha god plats för en utbyggd källsortering
  • Hygienaspekten- undvik olägenhet för människors hälsa och miljö

Avfall Sverige har gett ut en handbok med riktlinjer för transport, förvaring och dimensionering av hushållsavfall.

Till toppen av sidan