Abonnemang och taxa

Den fasta avgiften är 441 kronor per verksamhet och år inklusive moms. Exempel på de vanligaste abonnemangen:

Siffrorna nedan visar kostnad per år och kärl

Behållare

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

190-literskärl

2 203 kr

6 030kr

240-literskärl

2 402 kr

6 056kr

370-literskärl

3 341 kr

8 055kr

660-literskärl

4 918 kr

11 977kr

Gröna linjen, matavfall

0

410

Till toppen av sidan