Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Priser och regler

Avfallstaxan består av följande avgifter:

Fast avgift

Den fasta avgiften för verksamheter täcker kostnader för administration, information och kundcenter samt kommunal avfallsplanering och utveckling. Avgiften täcker även kärltvätt en gång per år samt subventionerad insamling av matavfall från verksamheter.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften täcker kostnader för hämtning och behandling av avfall. 

Vad reglerar avfallstaxan?

Den juridiska grunden för stadens utformning och tillämpning av avfallstaxor utgörs av 27 kapitel i miljöbalken och kommunallagen.

Kommunallagens självkostnads-och likställighetsprincip är tillämpliga och innebär att de samlade avgifterna inte får överskrida kommunens kostnader för verksamheten och att alla invånare ska behandlas lika.

Varje kommun ska ha en så kallad renhållningsordning med föreskrifter och en styrande avfallsplan. I föreskrifterna kan du läsa om förutsättningarna för en sund avfallshantering utifrån våra lokala villkor.

Lidingö har en gemensam avfallsplan tillsammans med åtta andra norrortskommuner.

Olika betalsätt

  • Autogiro - beloppet dras automatiskt från ditt bankkonto (anmäl till kundcenter)
  • E-faktura - Fakturan kommer till dig elektroniskt via din bank (Anmäl till din internetbank att du vill ha e-faktura)
Till toppen av sidan