Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Matavfall i storkök

Få snurr på ditt matavfall och hoppa på Gröna linjen du med! Du gör miljön en tjänst och blir utnämnd till Biogastronom på köpet!

Gröna linjen

Gröna linjen erbjuder storkök, restauranger och livmedelshandeln ett smidigt system för utsortering och hämtning av matavfall.

Varför sortera matavfall?

Matavfall är både energi- och näringsrikt. Genom att sortera ut matavfallet i separat kärl kan vi ta tillvara på alla nyttigheterna. Vi ser till att matavfallet omvandlas till biogas, som används för att framställa miljösmart fordonsgas.

Materialet som blir kvar efter rötningen blir till mull- och näringsrik biogödsel, som ersätter den mer miljöbelastande konstgödseln i jordbruket. På så sätt används ditt matavfall för att odla ny mat - och voilà, så har vi med gemensamma krafter sett till att sluta matens kretslopp!

Så här fungerar Gröna linjen

Matavfallet sorteras ut i ett separat 140-liters kärl med en innersäck av papper. Efter hämtningen transporteras avfallet till en rötningsanläggning i Uppsala där omvandlingen till biogas och biogödsel utförs. Läs om Gröna linjen i foldernPDF (pdf, 1.2 MB)

Välkommen till Gröna linjen!

Ditt företag kan abonnera på ett eller flera kärl. Välkommen att bli en Biogastronom genom att beställa ditt Gröna linjen-abonnemang hos kundcenter.

Till toppen av sidan