Så här blir nya höghuset i Dalénum

Nu är vinnaren utsedd i JM:s arkitekttävling om utformningen av det planerade höghuset i Dalénum. Arkitektonisk enkelhet och materialvalens anknytning till platsen var två parametrar som gav Wingårdhs uppdraget.

 

"Balkonglösningen ger byggnaden en spännande skulptural kvalitet, med en viss fyrkaraktär."
Illustrationer: Wingårdh Arkitektkontor

JM:s idétävling gick ut på att utforma ett höghus intill kajen i Dalénum samt ett lägre hus intill Agaparken.

Utmaningen var att skapa en hög byggnad som ska utgöra ett landmärke och vara en profilbyggnad för Dalénum och samtidigt knyta an till områdets industri- och teknikhistoria, samt en lägre byggnad där möjlighet fanns att antingen knyta an till den tyngre industribebyggelsen eller den lättare verkstadsbebyggelsen inom Dalénum.

Kriterier som legat till grund för utvärderingen är:

  • Gestaltning
  • Kundvärden
  • Byggbarhet som syftar till bra arbetsmiljö och god projektekonomi
  • God nyttjandegrad både vad gäller förhållandet mellan bostadsarea och totalarea samt i förhållande till byggrätten.

Vinnaren utsågs av en jury bestående av representanter från markägaren JM AB, som ger vinnaren uppdraget, och Lidingö stad. Juryns beslut är att arkitektbyrån Wingårdhs förslag kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Förslaget ska vidareutvecklas innan det kommer in som en bygglovsansökan till Lidingö stad.

Juryns motivering

"Den arkitektoniska enkelheten och vertikaliteten ger det höga huset resning. Balkonglösningen ger byggnaden en spännande skulptural kvalitet, med en viss fyrkaraktär och stora boendekvaliteter genom utsikt åt tre väderstreck. Materialvalet ger en anknytning till platsen. Den lägre byggnadens form ansluter till Agaparken på ett såväl organiskt som för de boende funktionellt sätt. Båda byggnaderna har ljusa lägenheter med bra rumssamband och goda förvaringsmöjligheter samt en lägenhetsfördelning med en bra mix av ett till fem rum och kök."

Till toppen av sidan